Paul Almåsvold:

Vi har behov for en større plass for større forsamlinger

NYTT SAMLINGSSTED Paul Almåsvold og Storm Evensen har i flere år tenkt tanken på et nytt samlingssted og nytt liv til Bastion. Nå har de utarbeidet et reguleringsforslag. SKISSE: Knut Høihjelle 

Meninger

Det er kommet mange fine bøker om gamle Namsos. Bl.a. bilder fra Festplassen med turnstevne. Vakkert og koselig og passelig stor til datidens behov. Men tiden går, byen og innbyggertallet vokser.

Da Festplassen skulle pyntes opp, forventet jeg at Bråholmgata og kirkebakken ble innlemmet. Men nei, i stedet ble den begrenset med bl.a. en lekeplass.

Da Bjarne hadde sitt Campus-arrangement, måtte han kjøre dit en egen scene, og gata mot Samfunnshuset ble avstengt. Det stod folk over alt.

Jeg synes Festplassen ble vakker og koselig. Passelig for mindre forsamlinger, men vi har behov for en større plass for større forsamlinger. Derfor:

1. Riv E-verkbygget og trafostasjonen.

2. Lag en gågate-tunnel under Carl Gulbrandssons gate, slik at brannstasjonstomta henger sammen med området til Kulturhuset.

3. Bygg ut Bastionen og parken rundt den.

4. Steng av Namdalsvegen ved større arrangement. (Trolig bør Sverres gate åpnes igjen)

5. Gondolbane opp til Klompen

6. Turistinformasjonsområde

7. Lag en enkel adkomstveg fra Pensjonistsenteret til parken rundt Bastionen.

Dette er mye av de samme tanker som Storm Evensen hadde. Høihjelle laget en tegning som stod i NA for ca to år siden.