Rovdrift på havbunnen

NA mener

«Det er dødt hav»

Meninger

Det er alarmerende når yrkesfisker Ståle Haug har gitt opp fisket i havet rundt Leka. Det er dødt hav. Fisken er borte, mens det andre steder i Ytre Namdalen er godt fiske. Lekafiskeren sier i et intervju med NA at taretrålinga har skylden.


Fiskeren Ståle beskriver havet rundt Leka som dødt – og legger skylda på taretråling

Ståle Haug har gitt opp fiske rundt Leka. Han beskriver havet som dødt – og legger skylda på taretråling.

 

Høsting av tare har utviklet seg til å bli en milliardindustri, og en kan bare ha sett starten på denne virksomheten. Taren kan brukes blant annet til kosmetikk- og legemiddelindustrien. Taren er tydelig en etterspurt eksportvare, og iveren etter å få ta del i dette kan bli stor med årene.

Fiskere, næringsliv og enkelte lokalpolitikere i Midt-Norge og Møre er naturligvis sterkt bekymret for konsekvensene av langvarig taretråling, men de har fram til nå ikke blitt hørt. Mens andre industrielle inngrep i naturen er gjenstand for en lang og grundig saksbehandling, med konsekvensanalyser og høringer fra en rekke instanser før beslutninger tas, er ikke taretråling noe som opptar politikerne nasjonalt verken på babord og eller styrbord side.

Turistnæringa på Leka er urolig. Flere har satset tungt på turisme basert på opplevelser rundt havfiske. De er sårbare hvis fisket utenfor Leka fortsatt blir skadelidende. Taretrålinga bidrar heller ikke til inntekter til eieren, som er Leka kommune.

Havforskningsinstituttet er i ferd med å gjennomføre et forskningsprosjekt for å skaffe ny kunnskap om taretråling på fiskesamfunn. Det foregår ved Nordøyan i Vikna. Ifølge instituttet leverer tareskogen mange økosystemtjenester og fungerer som føde-, oppvekst- og leveområde for rike samfunn av små og store dyr.

Det skal bli interessant å se forskningsresultatene. Skulle det vise seg at taretråling medfører store skader, bør det bli gjenstand for en omfattende faglig og politisk prosess. Det kan ikke være slik at kystkommuner og lokalt næringsliv er de som blir skadelidende. Både turistnæringa og kystfiskerne er viktig for Kyst-Norge. Det er også merkelig at taretrålinga får fortsette mens et forskningsprosjekt pågår.

Når en kjenner til hvilke strenge krav og pålegg den øvrige havbruksnæringa er underlagt til enhver tid, er det merkelig at noen andre aktører har seilt under radaren.