Sykefraværet innenfor helsesektoren i Namsos kommune

Meninger

Idet jeg viser til referat i deres avis i dag, angående Formannskapsmøtet i Namsos i går, samt til innlegg på deres digitale plattform tirsdag aften, fra Odd Erling Brøndbo i Overhalla, ønsker jeg å knytte en liten kommentar til innlegget i NA og til hans innlegg.

Han spør meg der om jeg mener at ansvaret ligger hos ordfører Arnhild Holstad eller hos rådmannen i Namsos, for det høye sykefraværet i deler av helse og omsorgssektoren i Namsos. Det mener jeg selvsagt ikke.

Det som var foranledningen til min kommentar i sakens anledning var den fremlagte statistikktabellen, som klart dokumenterte at vi har et stort problem med sykefravær på enkelte avdelinger innenfor denne sektoren i kommunen. Etter min oppfatning blir det for enkelt å skylde på ostehøvelprinsippet når dette skal forklares. Min oppfatning er at dette bunner i manglende eller svak ledelse på avdelingene. Når dette går over flere år er det min plikt og rett som folkevalgt å reagere på dette. Det er den enkle bakgrunnen for at jeg kommenterte dette i Formannskapsmøtet den 4.6. Jeg håper at det nå kan skje noe som skaper trygghet og forutsigbarhet for de som jobber i denne sektoren i kommunen. Vi ser jo klart at enkelte avdelinger lykkes og andre lykkes mindre godt. Dette bør anspore til innsats for å løse problemet.

Når det gjelder Brøndbos kommentar knyttet til vår ordfører vil jeg kort bemerke at Arnhild Holstad gjør en fremragende innsats som ordfører for vår by. Samtidig vil jeg nevne at hun også er en meget god talskvinne for hele Namdalen. Vi som jobber sammen med henne vet dette – og setter pris på det hun står for. Vi står nå foran et kommunevalg i Nye Namsos kommune. Jeg tør trygt anbefale henne som kandidat til ordførervervet. Så til alle namsosinger – nye og gamle – gi henne din stemme ved kommunevalget.