Pårørende svarer Hojem:

«Politikerne synes ikke å ta ting på alvor før noen synliggjør realitetene»

Jeg har nettopp lest Gunnar Hojems ytring om eldreomsorg i Namsos i NA med særlig vinkling til Helsehuset (Sykeheimen) og sykefraværet der. Hojem skriver: «Min oppfatning er at dette bunner i manglende eller svak ledelse på avdelingene»

Mangler leder: Øystein Løfsnes vil gjøre Gunnar Hojem (Ap) oppmerksom på at når han nevner manglende ledelse er på sin plassig å minne om at Helsehuset ikke har hatt en enhetlig ledelse på flere år.  Foto: Pål Morten Skaret

Meninger

Jeg vet ikke hvilken bakgrunn Hojem har for å uttale seg om kvaliteten på ledelse ved Namsos Helsehus, men min bakgrunn for denne ytring er at jeg er pårørende for beboer ved Helsehuset, jeg har frekventert Helsehuset fem – seks ganger ukentlig i flere år og er for tiden pårørendeleder der.

Når Hojem nevner manglende ledelse er det vel riktig å minne om at Helsehuset ikke har hatt en enhetlig ledelse på flere år. I en innsparingsprosess vedtatt av kommunestyret ble stillingen som styrer for institusjonen inndratt for flere år siden, slik at det kun har vært avdelingsledere på Helsehuset. Disse har sikkert hatt mer enn nok å gjøre med den daglige drift på avdelingene og eventuelt blikk på den samlede situasjonen er muligens skjøvet noe i bakgrunnen.


 

Helsehuset er muligens den største enkeltarbeidsplassen i Namsos Kommune, og det forundrer meg noe at mye mindre arbeidsplasser i kommunen har hatt enhetlige ledere, men ikke Helsehuset. Men dette har altså skjedd etter politiske vedtak.

Min oppfatning vedrørende sykefraværet er at lav bemanning kan være en viktig faktor å vurdere. Det som er sikkert, er at nivået på bemanningen på Helsehuset ikke har noe med hvem som er avdelingsledere der. Da må man høyere opp i hierarkiet, og inkludere også politikerne. Det er sikkert flere grunner til at fraværet er som det er, men det å konsentrere seg kun om ledelse, synes jeg blir noe tynt.

Denne debatten minner litt om debatten om bompenger. Det har lenge vært klart at antall eldre og demente øker, men politikerne synes ikke å ta ting på alvor før noen synliggjør realitetene. Dette har skjedd med bompenger, kanskje det også skjer i eldrepolitikken.