Det er ikke gull alt som glimrer

Meninger

Hva er det så vi vil, folkens? Vi undres over klimaet, og tenker at vi må stoppe utviklingen vi ser i dag. Store oppslag i nyhetsbildet! BRA! FN`s klimapanel har gitt uttrykk for stor bekymring.

Ny rapport! Samme panel! Ny bekymring! Denne gang handler det om det biologiske mangfoldet. 145 eksperter fra 50 land har til nå, gjennom FN, sagt at vårt biologiske mangfold er like truet som klimaet. Og det er klart! Så svart-hvitt tenker vi vel ikke. Det er jo en selvfølge at det biologiske mangfoldet og klima hører sammen. Dette er barnelærdom folkens! Det ene utelukker ikke det andre. Eller? Ble dere i overkant søvnig i naturfagtimen?

Hvis økosystemer i verden ikke fungerer slik de skal, så kan man ikke forvente at klima skal ta en helt annen retning?

Hva skjer i Trøndelag, hvor areal forsvinner, under det våre politikere kaller «grønn energi»? Hvor «grønn» er den energien egentlig?

Hvis man oppsøker områder som er utbygd med vindturbiner, ja så ser man hvor ødeleggende det er for naturen. Vårt biologiske mangfold er truet! Er energien virkelig da «grønn»?

Jeg lærte tidlig at «mange bekker små blir en står Å», og jeg tror vi ser skrekkelige eksempel på akkurat dette nå.

Og for dere som tror at vindkraft er nødvendig for et «grønt» skifte, se hva vi kan gjøre med vår vannkraft. Der er det sannelig energi å hente, bærekraftig sådan. Bytt ut, og moderniser vannkraftsturbinene, og vipps 20% mer utbytte. Dette er natur som allerede èr ødelagt.

Så hva ønsker vi med å bygge vindturbiner på land? Handler det om økonomi? Handler det om støttespillere i fremtidige havvindsprosjekter? Mulig det, men er det nok til at vi ønsker å ofre vår natur, fjell, plante og dyrearter, for den gevinsten i fremtiden? Jeg vil i den sammenheng minne dere på at vår samfunnsmessige avkastning ikke er å skryte av. Å ja? Du trodde at vi ville få like stort utbytte som vår vannkraft ga? Neida du! her sitter vi igjen med så og si ingenting!

«Skarru ha en skjerv?»

70% av investeringen i vindkraften er fra utenlandske investorer, og dermed minimale inntekter til befolkningen her i Norge.

Selger vi virkelig Norge til utlandet? Jada, det gjør vi faktisk. Fordi vi skal bli det «grønne batteriet» for Europa. Er ikke det fint da?

Ideen om Norge som «grønt batteri», er i bunn og grunn helt nydelig i mine øyne. Dette gir oss en fremtid etter oljen, Men! Det må være AS Norge som eier det! Og ikke minst, vi trenger ikke rasere våre landområder. Landområder som vil gi oss inntekter innen turistnæringen, og som ligger an til å bli en sekundærinntekt i framtida.

En liten spådom der, skal innrømme detJ

Så tilbake til hovedpoenget: Naturen vår er vi stolte av her i Norge. Jeg ønsker å være like stolt av den også i framtida, når jeg en dag tenker å etablere meg i hjemkommunen. Noen vil sikkert si at det er på tide nå, og det blir nok kanskje etter hvert, skal du se.

Jeg må innrømme at jeg blir noe mer betenkt nå når hjemkommunens natur blir ødelagt.

Teknologien gir oss muligheter til å være et «grønt batteri» til havs her i Norge. Ødeleggelse av biologisk mangfold blir minimal i forhold til landbaserte anlegg.

Vi har vannkraft! La oss investere i framtida med samvittigheten i behold, i påvente av teknologisk utvikling!

Psst! Teknologien er her! Look to Skottland!

Jeg, og mange med meg, ønsker å beholde naturen sånn som den er i dag. Ikke bare på grunn av det biologiske mangfoldet, men også på grunn av klimaet!