Importforbud er en naturlig og nødvendig oppfølger til pelsforbudet

Meninger


Endelig skal det bli en slutt på pelsdyroppdrett i Norge. En naturlig fortsettelse av dette forbudet er å innføre et importforbud, for å hindre økonomisk støtte til pelsdyrindustrien i andre land. Pelsdyroppdrett er uforenelig med dyrevelferd uansett hvor det foregår.

Venstre, partiet som fikk det historiske gjennomslaget for å legge ned norsk pelsdyroppdrett, varsler nå kamp for å få på plass et importforbud. Også SV ønsker et forbud mot import av pels. Andre partier har i tillegg pekt på at det er naturlig med et importforbud i forbindelse med forbudet.


Det er juridisk mulig å forby import av pels fra oppdrett, men ikke før vi har innført et nasjonalt produksjonsforbud. Det har også Utenriksdepartementet konkludert med. Importforbud er ikke nytt - mange produkter er allerede i praksis forbudt å importere av dyrevelferdshensyn, for eksempel kosmetikk som har blitt testet på dyr.

Pelsdyroppdretterne skal ha avviklet næringen i løpet av 2025, og dette året vil dermed forhåpentligvis markere startskuddet for et importforbud. Selv om 2025 er flere år frem i tid, er det naturlig å starte utredningen allerede nå. Vi oppfordrer derfor alle partier til å følge opp, og gå inn for utredning av et importforbud mot pels.

Et importforbud mot pels fra dyr i oppdrett vil ha svært lite å si for folk flest. I Norge har færre enn én av ti kjøpt et plagg med pels i løpet av de siste fem årene. Pelsdyrbransjen sliter verden over, og pels fra norske oppdrettere selges med tap. Norges befolkning har hatt en jevnt økende bevissthet om dyrevelferdsproblemene i pelsindustrien, og nå sier hele 307 merker og kjedebutikker i Norge eksplisitt nei til pels.

Til tross for at et importforbud mot pels vil få lite å si for gjennomsnittsnordmannen, vil det sende et svært viktig budskap til den internasjonale pelsindustrien. Dyrevernalliansen jobber for et pelsfritt motebilde og en ansvarlig avvikling av pelsindustrien. En avvikling hvor både dyr og oppdrettere ivaretas.