Pendlerbåt Leka-Rørvik kan bli en god løsning

Meninger

Dagens tilbud mellom Rørvik og Leka er med Foldafjord og med kun 1 avgang hver vei.

Dette gjør at skal man fra Leka til Rørvik så kan man ikke dra tilbake før det har gått nesten 13 timer.

Rørvik er et flott sted, men det er måte på hva man skal tilbringe tiden med før man kan dra tilbake.

Det er nå på tide at man får et billigere alternativ med en 13-15 m passasjerbåt.

Denne båten kan sikre arbeidspendlingen fra Leka til Rørvik, samt at skoleungdom kan bo i Leka og gå på skole på Rørvik.

Med nye Nærøysund kommune vil Rørvik bli et enda viktigere sted med en rekke offentlige områder for regionen.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting ser jeg svært positivt på et 3 års prosjekt pendlerbåt Leka -Rørvik.
Dette betinger selvfølgelig at fylket skaffer finansiering til båt og 2 flytebrygger.

Jeg ser det som viktig at man prøver å tilpasse behovet for større fleksibilitet med en mindre båt.
Hvis dette blir vellykket vil nok dette ha en nasjonal overføringsverdi.

Det er klart at en mindre båt kan få flere innstillinger enn en stor båt når uværet kommer inn, men her vil også erfaringen vise om dette er et fornuftig tiltak.

Transportutvalget i Trøndelag fylke var på besøk på Vikna hvor hurtigbåt var et av temaene.
For meg så ser jeg forslaget om mindre båt på strekningen Rørvik-Leka som svært fornuftig og vil følge dette opp.

Vi får håpe at fylkestinget støtter dette forslaget slik at kollektivtransporten kan bli bedre i utkanten av Namdal..

Dette gjelder ikke bare båt, men også bussforbindelsen mellom tettstedene Kolvereid og Rørvik. Det er svært mye å ta tak i for å lykkes med distriktspolitikken i dette område.