Snakke opp barne-og ungdomsarbeideren - men anerkjenne?

Meninger

Det har vært yrkesfagenes år og det skal videre satses på fagskoler. Likevel er det noe som mangler.

Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke bli hengende etter. Til det trenger vi flere gode lærere, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Yrkesfagene har fått økt fokus i form av yrkesfagenes år i 2018, og regjeringen satser 42 millioner kroner på fagskolene. Men til tross for dette er fagarbeidere en yrkesgruppe som ikke blir brukt optimalt og som ikke blir verdsatt nok.

Andre yrkesgrupper skal selvfølgelig ikke erstatte læreren, men komme i tillegg til. Dette skaper et bedre læringsmiljø for alle. Tidlig innsats, oppfølging av elever som trenger særskilt oppfølging, frigjøre lærerens tid til undervisning- alt dette kan gi økt læringsutbytte.

Barne- og ungdomsarbeideren – en tittel som er for lite synlig. En yrkesgruppe som har 4 års utdanning, og som kan møte kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevens læring. Fysisk aktivitet bidrar til en bedre skolehverdag og kan styrke elevenes sosiale ferdigheter. Dette kan barne – og ungdomsarbeiderne. De er og en ressurs i folkehelsetiltaket- mer fysisk aktivitet i skolen.

Barne- og ungdomsarbeideren kan gjøre en forskjell for den enkelte elev som har behov for hjelp fra yrkesgrupper, fordi de har en annen kompetanse enn det læreren har.

Skolen skal utvikle og ivareta hele mennesker. Ansatte med ulik kompetanse kan møte elevene med ulikt perspektiv.

Barne- og ungdomsarbeideren er stolt av yrket sitt. Ved å ta i bruk deres kompetanse anerkjennes og verdsettes yrket i praksis.