Støtter de streikende på sykehusene

Meninger

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag støtter jeg de streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene.

Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent.
De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.

Kravet om pensjonsopptjening fra første krone og fra første arbeidede time er ikke nytt.

I kommunesektoren har det vært gjeldende avtale siden 2013.
Deltidsansatte med under 20 % stilling i sykehus blir ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen, og får verken opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlatedekning ved død.
En helsefagarbeider, vernepleierstudent eller renholder som jobber for kommunen i 19 % deltidsstillinger tjener opp pensjon, mens de som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det. Sykehusene må fjerne grensen for pensjonsopptjening for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er ca. 100 millioner kroner. Det tilsvarer kun ca. 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene i Norge, som er på 60 milliarder kroner.

Det er diskriminerende at de lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, ikke får pensjonsopptjening.
75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn.

Derfor gjelder streiken både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav.