Styrk Nord universitet:

Det er mye bra i Trondheim, men vi trenger også gode tilbud i nordre del av Trøndelag.

Nord universitet sliter. Departementet er misfornøyd med studenttilstrømmingen og tilsynsorganet Nokut er misfornøyd med nivået på de faglig ansatte. Det unge universitetet prøver å etablere seg i klassen over.
Meninger

Rektor foreslår sterk medisin som skaper sterk motstand i regionen. Det bør ikke komme overraskende på regionen at en endring fra høgskole til universitet må føre til endringer i aktiviteten. Et universitet skal drive med mer forskning enn en høgskole. De skal ha høye ambisjoner for sin faglige utvikling. Nords svar på det er å konsentrere seg om færre steder. Det betyr ikke at de ikke kan tilby utdanninger på flere steder enn der de skrur opp Nord-skiltet.

Jeg mener det er mulig å effektivisere. Rektor har synliggjort noe av dette i sitt forslag. Å tilby utdanning som regionen trenger bør være vårt sterke signal. Vi trenger personer med høgere utdanning for å forstå og utvikle et stadig mer avansert samfunn der det er kamp om ressursene. Da må vi ha så mye kunnskap at vi klarer å bruke pengene presist. Gi rett nivå og kvalitet innen eldreomsorgen, gi elevene i skolen tilpasset opplæring, utdanne gode økonomer til bedriftene våre og ikke minst forvalte matressursene på en enda bedre måte enn i dag.

For kommunene og sykehuset i Namsos er det viktig at de får god tilgang på helsepersonell. Det er også viktig for sykehusstrukturen i regionen. Derfor må Nord ha mer aktivitet i Namsos enn det rektor foreslår.

Steinkjer kommer til å framstå som et sterkt senter innen biovitenskap. Når vi ser hvor enorme ressurser EU satser på å forske på matforsyning, biologi og sirkulær økonomi, det står som et av hovedpunktene i NHOs og regjeringens strategier og ikke minst i fylkesplanen for Trøndelag, er jeg ikke i tvil om at Steinkjer klarer å utvikle et sterkt studiested selv uten FSV-fagene innen medier, sosiologi og geografi.

Levanger bør bygges opp som den sterke motvekten til Bodø i Nord-konstruksjonen. Det vil være grunnlaget for et desentralisert universitet. Hvis styret ikke tar den strategiske beslutningen risikerer studiestedene i gamle Nord-Trøndelag å bli utarmet. Flere sentrale funksjoner blir flyttet til Bodø. Det er det tydelige signaler om fra universitetsledelsen. Det vil føre til forvitring av studiestedene i Nord-Trøndelag, og føre våre studenter rett i fanget til NTNU. Det er mye bra i Trondheim, men vi trenger også gode tilbud i nordre del av Trøndelag.