Tusen takk, namdalinger

Nå er det endelig klart – Nord universitet skal fortsatt ha et bredt helsefaglig studiemiljø i Namsos. Det vedtok styret onsdag 26. juni

FOLKEHAV: Flere tusen møtte opp på Festplassen tidligere i år.  Foto: Bjorn Tore Ness Bjørn Tore Ness

Meninger

I den forbindelse ønsker vi å takke namdalingene for den enorme innsatsen som er gjort, for å få frem hvilken avgjørende betydning det har for regionen vår at de etablerte studieplassene beholdes i Namsos og ikke flyttes til enten Bodø eller Levanger.

Vi er stolte over den måten namdalingene har mobilisert på. For her har virkelig alle bidradd konstruktivt. Politisk samlet Namdalen seg umiddelbart. De ansatte ved Campus Namsos har levert gode leserinnlegg og høringsuttalelser på løpende bånd. D.D.E. dro i gang det folkelige engasjementet med en aksjonskonsert på Festplassen. Og næringslivet fulgte opp med å ta initiativ til et fond som skal være med på å bidra til at Nord universitet i Namsos og Namdalen utvikler seg i riktig retning.

Det sier også litt når Steinar Moe i Norbolig bladde opp 100 000 kroner for at ytternamdalingene kunne dra til Namsos for å støtte opp under D.D.E.s støttekonsert.

Dette forteller at både næringsliv, politikere fra alle parti, ansatte, ja namdalingene som sådan, har forstått hvor ødeleggende det ville ha vært om rektors opprinnelige forslag hadde blitt vedtatt. Ikke bare for Namsos, men for hele Namdalen. Og vi har sett at når vi samler oss slik vi har gjort i dette tilfellet, blir vi lyttet til.

Framover er det viktig at vi fortsetter samarbeidet for å utvikle studiestedet i Namsos og Namdalen best mulig. Det blir avgjørende for at Namdalen også i uoverskuelig framtid skal ha et universitet I vår midte.

Når en skal takke etter en slik formidabel innsats, er det fort gjort å glemme mange. Og det er også aktører utenom Namdalen som bør takkes, f.eks. Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune og mange politikere fra mange politiske partier både lokalt, regionalt og nasjonalt. I Namdalen blir det enklest å takke alle.

Så igjen, kjære namdalinger – tusen takk!