Svar til Jan Morten Røsseth fra Terje Settenøy

Vindkraft i Nærøysund kommune - la oss se litt på realitetene

Spørsmål: Jan Morten Røsseth har ikke bestemt seg for hvilket parti han skal stemme til høsten. Han stiller to spørsmål i denne kronikken. Dette er det ene: Er dere for eller imot at Ytre Vikna Vindkraftverk II ferdigstilles med total potensial på 83/99 kraftverk mellom Dalafjellet og Tjønsøya?  Foto: Svein Erik Tviberg

Meninger

Jan Morten Røsseth stiller to spørsmål i sitt leserinnlegg, la meg innledningsvis svare på disse.

1. Er dere for eller imot at ytre Vikna vindkraftverk I ferdigstilles med 28 kraftverk? For.

2. Er dere for eller imot at ytre Vikna vindkraftverk II ferdigstilles med totalt potensial på 83/99 kraftverk mellom Dalafjellet og Tjønsøya? For.Vindkraftverkene i Nærøysund kommune

«La oss se litt på elefanten i rommet»

De fleste av oss kjenner vel til historien om Husfjellet ved Garstad på Vikna? Etablert som Norges første vindkraftverk av NTE i 1991. Møllene ble demontert i oktober 2015 etter det som vel kan kalles et «kostbart eksperiment» I skrivende stund forfaller «parken»I dag er innstilling til vindkraft blant folk flest annerledes enn den var for bare noen år siden. Uten at jeg kan si det med sikkerhet tror jeg ikke det er flertall i befolkningen for å åpne nye områder i Nærøysund for vindkraft. Jeg som person og Nærøysund FrP som parti kommer til å gå inn for en folkeavstemning om dette skulle bli aktuelt.

Jan Morten refererer i sitt innlegg til et sitat fra meg i VG «Er det FrP sin jobb og nekte kommune og sette opp vindmøller når alle er positive til det?»
Dette er hentet fra en resolusjonsdebatt der 2 resolusjoner ble satt opp mot hverandre. Den ene var for et totalforbud mot vindmøller, den andre gikk ut på å gi kommunene lokal vetorett.

Jeg mente da og mener fremdeles at dette er noe som skal avgjøres lokalt i kommunen. Det er ikke folk som bor i Oslo eller andre deler av landet som skal bestemme hva vi skal gjøre i Nærøysund, det er det vi som skal gjøre.
Denne resolusjonen ble for øvrig vedtatt.

Vindkraft er på samme måte som lakseoppdrett, landbruk, fiskeri, telefoni og bredbånd med mer en næring som krever mye kapital. Det må brukes enorme summer for å starte opp, penger som man håper å tjene igjen på sikt.

Derfor snakker jeg på vegne av alle som driver med den typen kapitalkrevende næring når jeg sier at forutsigbare rammer er Alfa Omega.

Vi kan ikke gå tilbake på konsesjoner som er gitt uten at det er helt spesielle nye opplysninger som kommer. Det er en grunn til at konsesjoner og tillatelser har en varighet på flere år, det er fordi at man skal være sikker på at de pengene man bruker til beregninger, tegninger og planlegging ikke skal være bortkastet. Vi kan ikke drive politikk etter innfallsmetoden.

Se for deg at du søker om og får byggetillatelse for et nytt hus Jan Morten.
Så kontakter du arkitekt og får tegnet et flott hus, men siden du ønsker et litt spesielt passivhus så bruker du i tillegg flere hundre tusen på å få beregnet energiforbruk, solcellepaneler, isolasjon, grunnvarme osv.
Så etter 2 års planlegging og 1 million i kostnader så er du omsider klar til å bygge.
Hadde du da godtatt at kommunen hadde trukket tilbake byggetillatelsen uten at det hadde kommet noen nye vesentlige faktorer i saken?

Jeg mener at å gå tilbake på gitte konsesjoner på den måten som Jan Morten tar til orde for her skaper en meget uheldig presedens, som på sikt ikke bare skaper usikkerhet for utbyggerne av vindkraft men for alle som driver med kapitalkrevende næring.

Alle de argumentene som brukes mot vindkraft kan også brukes mot de fleste andre næringer. Om du ser utbyggingen av nye lakseslakterier, anlegg for smoltproduksjon, dyrking av ny landbruksjord, olje raffineri, nye moloer til havner også videre så medfører også dette inngripen i naturen.

Vi har også mer mat og olje/gass enn vi trenger i Norge. Men skal vi handle med andre land og være en del av verdenssamfunnet så er vi avhengig av å ha varer å eksportere, vi kan ikke bare importere.

Jeg personlig mener at det å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg er en mye bedre måte å øke kraftproduksjonen på enn å gi nye vindkraftkonsesjoner.

Så min konklusjon er klinkende klar. Vi må forholde oss til de konsesjonene som er gitt, men vi skal ha en folkeavstemning før vi vedtar nye.