«SP – sauter» om distriktspolitikken

Meninger


Nok en gang er Marit Arnstad fremme i media med kritikk av distriktspolitikken til den nåværende regjeringa.

Etter min mening skyter denne kritikken langt over målet. Mye av den angsten og protesten hun fremfører på vegne av distrikts-Norge er en villet politikk som bl.a. Senterpartiet har ansvar for som sentrale aktør i svært mange kommuner, fylkeskommuner og i Regjering.

Hvilket parti har vært mer med i arbeidet for å sentralisere og effektivisere landbrukssamvirket?

Hvem har vært en sterkere aktør for å legge ned f.eks. meieribedriftene, slakteriene, sagbrukene, gartnerhallene, Felleskjøpet, lokale samvirkelag, bankfilialer osv. osv. i distriktene med tap av arbeidsplasser for områder i landet som har store problemer med å få fram alternativer?

Hvem bidrog sterkere til nedlegging av gårdsbruk enn SP-statsrådene når de satt i Landbruksdepartementet?

Hvorfor har det ikke blitt streik blant bøndene under landbruksforhandlingene med den nåværende regjering, men langt mer uro og streik blant bøndene da SP styrte forhandlingene?

Hvilke kommuner har lagt ned flere grendeskoler enn i de SP-styrte kommunene ute i distriktene?

Hvilket parti var med på å redusere bevilgningene til buss- og kollektivtilbudet i distriktene i Trøndelag til fordel for kollektivtilbudet i de sentrale og bynære strøk i vårt langstrakte og store fylke i siste fylkesting? Hvilke alternativer ble trukket frem for å gi beboerne i distriktene alternativer – især eldre og unge som ikke kjører egen bil?

På samme tid som man gjør seg til talsmann for «sauter» om distriktspolitikken til den nåværende regjeringa, inviterer f.eks. sentrale SP-politikere i Stjørdal , Malvik, Namsos ledsaget av SP-leder Slagsvold Vedum i dagens aviser til bredt samarbeid i ledelsen av kommuner og fylkeskommunen. «»Vi kan samarbeide med alle» er signalet de sender ut! Hvilken politikk skal landet, regionene og kommunene da styres etter?

Tror man virkelig det blir enkelt å få fram et godt samarbeid ved først å «skjelle ut» andre partier for så å gå i samarbeid med dem. Realiteten er vel at SP lokalt, regionalt og nasjonalt er så «maktkåt» at man allierer seg med hvem det måtte være for å komme i maktposisjon!

Venstre er med på det nødvendige arbeidet med å modernisere Norge og ta reelt ansvar for en forsvarlig miljøpolitikk. Landet vårt kan ikke videreføres på notalgi og gammelmannstanker.