Det å kunne bygge seg et hus med utsikt- med noen minutter til sentrum- bør være gjennomførbart

Meninger

Bolyst er et begrep som blir brukt i nesten alle politiske debatter i Nærøysund. Men hvordan kan man bidra til bolyst?

Næringslivet roper +1000, behovet for arbeidskraft er enormt fremover- takket være en vekst som viser at det er innovative, dyktige bedrifter å finne både i Vikna og i Nærøy. Arbeidsgivere som tilpasser seg for fremtiden, og ser at det kreves mange flere hender i årene som kommer.
Hvis vi skal være en attraktiv boplass må vi skape bolyst- og hva er oppskrifta på det?

Vi må dra lasset sammen. Både vi som medmennesker, politikere og frivilligheten.
Som medmennesker kan vi løfte blikket, åpne døra og være inkluderende til de vi har rundt oss, skape samhold og gi plass til nye innflyttere samtidig som vi tar vare på de som allerede er her. Det å ta en kaffekopp «over hekken» mens man er ute i hagen kan bety mye. Senk egne forventninger til oss selv om hva som skal til for å be over naboen på middag. Fiskepinner og pølse i brød fungerer kjempefint! For en gave å slippe og lage middag en hverdag midt i tidsklemma ,treninger og kjøring hit og dit.

På politisk nivå mener vi
i Senterpartiet at attraktive boligtomter i hele kommunen et et virkemiddel. Hele Nærøysund kommune er en naturperle, og det må vi bruke i reklamen om hvorfor folk bør flytte til oss. Det å kunne bygge seg et hus med utsikt- med noen minutter til sentrum- bør være gjennomførbart.
Vi i Senterpartiet har alltid vært klare på at vi ønsker «lys i vinduan» uansett hvor dette huset har beliggenhet , slik ønsker vi at det skal være Nærøysund kommune.
Vi har også programfestet at vi ønsker en søknadsportal for lag og foreninger til å søke midler til prosjekter for å skape bolyst. Det kan være midler til en gapahuk og støtte til arrangementer i bygda der man bor.

Så har vi frivilligheten. Dager som Kolvereid og Rørvikdagan, trebåtfestival på Steine, Sildvikafestivalen- arrangementer som blir et trekkplaster for akkurat sin bygd/tettsted. Slike arrangement gjør at vi stiller til dugnad, jobber sammen med mennesker vi kanskje ikke har noen relasjon til i hverdagen. På så måte blir man kjent med nye mennesker ved dugnad. Det skaper bolyst- ikke bare for at selve arrangementet skaper liv å røre, men også fordi vi kjenner på at vi bidrar. Det å gjøre nytte for seg gjør noe med oss, gjør oss glad, viser forskning!

Så, kjære sambygdinger i hele kommunen- takk for at dere er med å drar lasset, organiserer dager, koker kaffe, stiller på dugnad og alt som hører til både i hverdagen og i forbindelse med større arrangment som Rørvikdagan og Kolvereiddagan.