Vi trenger mer videregående skole for pengene

Vegard Frøseth Frenes, leder Senterungdommen Trøndelag 

Meninger


Fylkespolitikerne våre i Trøndelag nevner ofte hvor store ambisjoner for de videregående skolene. Vi har et bredt spekter av linjetilbud, og en god skolestruktur som sikrer at ungdom slipper å flytte på hybel i tidlig alder. De videregående skolene er på mange måter fylkeskommunens flaggskip, og etter manges syn den viktigste fylkeskommunale oppgaven. Vi ungdommer er framtida.

Det er mye som går bra i den trønderske videregående skolen. De nylige opptakstallene fra Udir viser at Trøndelag skiller seg ut når det gjelder yrkesfagene: i fylket vårt er det flere som søker seg til yrkesfagene enn studiespesialisering. Dette er en positiv og ønsket utvikling- både fra oss ungdomspolitikere, partiene, og næringslivet. Vi trenger rett og slett flere hender, både i håndverksyrker, eldreomsorg og kulturnæringer. I tillegg til dette viser også tall fra SSB at Trøndelag ligger over snittet i antall elever som gjennomfører videregående, sammenlignet med gjennomsnittet i landet.

Samtidig går vi mot utfordrende tider økonomisk i fylket vårt, som gjør at politikerne i fylkestinget må prioritere klokt- og ikke minst få mer ut av hver eneste krone som bevilges til skoletilbudet. Derfor mener vi for eksempel at skolehelsetjenesten må bygges ut kraftig i årene som kommer, slik at hverdagslige utfordringer kan løses på et lavterskelnivå. Her har Senterungdommen foreslått en ny ordning, med en frivillig samtale med helsesykepleier i året. En slik prioritering vil koste i starten, men vil lønne seg på sikt om det fører til at enda flere gjennomfører videregående.

Et annet tiltak er å holde fast ved dagens skolestruktur, slik Senterpartiet i Trøndelag har lovet. Med andre ord skal ingen skoler legges ned, og ingen skal miste sin nærskole. Dette vil gagne distriktene våre på sikt, når elevtallet i fylket er ventet å stige mot 2030 slik prognosene for elevtallsutvikling i Trøndelag viser. Det er viktig at vi står klare med gode skoler for å møte denne økningen.

Videre er det også viktig å nevne yrkesfagene, som kommer til å utdanne mange nødvendige fagarbeidere i årene som kommer. Vi må satse på gode fasiliteter til de ulike linjene, i hele fylket, slik at forutsetningene for disse utdanningene blir best mulig. Fylkeskommunen må også påvirke staten aktivt for å sikre gode stipendordninger for utstyr, slik at alle får like forutsetninger for å lykkes med sin utdanning. Samarbeidet med lokalt næringsliv må også styrkes, slik at flere får lærlingplass tidligere. Dessuten er det også viktig påse at gratisprinsippet innenfor utdanning overholdes - uansett hvilket studieprogram man går.

Alt i alt er det derfor viktig å sikre at elevene får enda mer skole for pengene i hele Trøndelag, uansett om man er bosatt på Stjørdal eller på Frøya. Senterungdommen mener at skolehelsetjenesten må styrkes, og at Trøndelag skal være det fylket med høyest gjennomføringsgrad - inkludert yrkesfagene. Vi må, om mulig, ha enda større ambisjoner for den videregående skolen i fylket vårt.