Svein Kåre Johansen (MDG)

I etterpåklokskapens klare lys er det synd at det ikke for mange år siden ble utviklet en helhetlig plan for utviklingen av Rørvik

MILLIARDPROSJEKT: Det mye omtalte Nærøysund panorama skal etter planen bestå av nærmere 100 leiligheter. 

Meninger

I Rørvik sentrum reiser det seg nå et uvant stort bygg som det er mange som reagerer negativt på og som setter følelsene i kok for mange her i Rørvik. Amfi-senteret som bygges av Coop Rørvik er et bygg som blir høyt og ruvende, midt i sentrum. Mange synes dette blir for stort og voldsomt i møte med den tradisjonelle småhusbebyggelsen som Rørvik er kjent for.


– Vi må bli bedre på byplanlegging

Kjartan Tørum var en av to som stemte imot den siste etasjen på det nye Leia-senteret. Merethe Lervåg stemte for, men er enig i at ting kunne vært gjort annerledes.I etterpåklokskapens klare lys er det synd at det ikke for mange år siden ble utviklet en helhetlig plan for utviklingen av Rørvik. Størrelsen på Amfi-senteret til Coop blir jo et godt bilde på dette. Store kjøpesenter som dette og Havnesenteret kunne med fordel vært lagt til Marøya eller andre nærliggende områder som passer til dette formålet og ikke blitt trykket inn i lille Rørvik sentrum som har en identitet med småhusbebyggelse og god sikt mot sjøen.

Men gjort er gjort og spist er spist! Hva gjør vi nå som de to sentrene blir/har blitt blir en realitet?

Jeg mener at kommunen nå må sette seg ned og i samarbeid med forretningsdrivende, grunneiere og folket forøvrig tenke seg godt om hvordan vi skal gå veien videre for å utvikle et Rørvik sentrum som folk har lyst til å besøke og trives i.

Jeg foreslår følgende tiltak:

1. Steng Strandgata for gjennomkjøring ved Coop (der brua fra gammelt til nytt handlesenter skal komme). På den måten får vi bort mye unødvendig biltrafikk i tjukkeste sentrum, og området fra museumsbrua til Napoli-krysset blir litt mindre farlig å oppholde seg i. Småbarnsfamilier og andre som beveger seg der i dag må vokte seg vel for ikke å bli påkjørt av en stor mengde biler, inkludert tungtrafikk, som i veldig stor grad kun har valgt Strandgata som en gjennomkjøringsgate.

2. En positiv ting med det nye Amfi-senteret vil være at hovedinngangen vil ligge rett ut mot Kjøpmannsgata (ved gamle Picasso). Dette er en unik mulighet til å få folk til å begynne å bruke Kjøpmannsgata igjen. Jeg mener gata må gjøres om til gågate fra dette punktet og fram til Johan Bergs gate ved hotellet. Da blir det mulig å etablere en gate der småbarnsforeldre og andre kan mingle, ta en kaffe, gå i butikker og rett og slett ha det koselig, uten å hele tiden passe på at de ikke blir påkjørt. Ved å opparbeide egnede arealer der barn kan leke og ha det gøy og lage et område der folk kan trives, så tror jeg Kjøpmannsgata vil våkne til liv igjen.

3. Rørvikfolk og besøkende bør tenke over om det er nødvendig å kjøre helt fram til hver enkelt butikk. Hvis vi har med bil når vi besøker Trondheim og andre byer så parkerer vi bilen en plass og går rundt omkring over mye større avstander enn avstandene i lille Rørvik sentrum. Det er derfor vi MÅ slutte å tenke at bilen skal ha førsteretten over alt i sentrum. Det er rett og slett ikke plass til biler over alt hvis vi skal skape et trivelig bysentrum! Vi klarer det under Rørvikdagene og da må det være mulig ellers i året også.

De fleste som bor i Rørvik bor innenfor 10-20 minutters gangavstand til sentrum og da er det fullt mulig for de fleste å velge andre måter å komme seg dit på enn med bil. Å unngå å bruke bilen så mye på så korte avstander vil også gi hver enkelt mange kroner spart per år i bensinutgifter og bilslitasje, og en god helsegevinst siden man får litt ekstra mosjon med på kjøpet.

4. De som har sin arbeidsplass i sentrum opptar en veldig stor del av parkeringsarealene i Rørvik sentrum. Må det være sånn? Kan vi etablere en eller flere sentralparkeringer i Rørvik? Hva med å legge til rette for parkeringsplasser i bruddet rett overfor Høylandet auto? Det tar ikke mange minuttene å gå eller sykle derfra til sentrum. Kanskje kan vi etablere en by-sykkelordning som folk kan bruke derfra og andre steder i sentrum? Er det andre områder som kan brukes til sentralparkering? Vi må være kreative og løsningsorienterte og være villige til å tenke noen nye tanker for å skape et trivelig og familievennlig sentrum i Rørvik.

5. Vi må dra med parken, kirkehaugen og haugen ved pinsemenigheten i planlegginga av sentrum og knytte disse områdene opp mot gågata, pollen og museet. I aksen mellom disse punktene er det mange flotte muligheter for rekreasjon, samvær, torghandel, musikk/teater og for å få kjenne på roen og ha kontakt med grøntarealer, blomster og trær. Midt i Rørvik sentrum!

Det er mange muligheter til å skape et trivelig Rørvik sentrum!

Hvis jeg kommer inn i kommunestyret i Nærøysund vil jeg jobbe for å sette byutvikling på kartet og bidra til at Rørvik sentrum blir en hyggelig by der det er trivelig og trygt å ferdes for barnefamilier og andre. I dag har dessverre Rørvik et bysentrum basert i stor grad på bilens premisser og da blir det vanskelig å trives der, med eller uten Amfi-senter. Jeg vil også sette fokus på det samme i Kolvereid.