SV i Trøndelag:

Stopp sentraliseringa av Nord Universitet!

  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Politikerne må ta tilbake styringa over organiseringa av universitetene i Norge. Vi kan ikke overlate til en rektor og et styre å avgjøre nedlegging og omorganisering av universitetssteder som har dramatiske konsekvenser for bosetting og sysselsetting i et distrikt. Dette er reinhekla høyrepolitikk og passer ikke inn i det sosialdemokratiske Norge. Derfor vil SV foreslå å endre styrevedtaket i Nord Universitet fra 26. juni i Stortinget til høsten.

Trøndelag fylkesting oppfordret styret i Nord Universitet til å opprettholde dagens struktur i Nord Universitet. Dette gjorde vi fordi dagens struktur er viktig for bosetting, sysselsetting og rekruttering av godt kvalifisert personale innafor bla. helse, skole og kultur i distrikts-Trøndelag og Nordland. Styrevedtaket i Nord vil føre til nedlegging av Nesna, Sandnessjøen og Verdal som studiesteder. Namsos, Steinkjer og Stjørdal ble nedgradert som studiesteder uten Campus-status. Steinkjer ble sterkt svekket gjennom at flere studieretninger ble flyttet til Levanger.

Først ble stortingsrepresentantene Elin Agdestein (H) og Andre Skjelstad (V) fra regjeringspartiene veldig overrasket over rektors første forslag til strukturendring av Nord Universitet. Fordi det etter deres utsagn er slik at rektor og styret ene og alene har ansvaret for studiestrukturen. Etterpå framstiller Agdestein og Skjelstad seg som seierherrer fordi vedtaket i Nord Universitet ikke ble riktig så ille som rektor først foreslo. Plutselig har regjeringa innflytelse like vel. Dette kalles svarteperspill og ikke politikk.

Det er regjeringa og flertallsvedtak i Stortinget som legger de økonomiske rammene for Universitetene. Regjeringa lager utredning om at de ønsker gjennomgang av studiestrukturen i universitetene. Samtidig toer de sine hender med å overlate styringa av universitetene til rektorer og styrer. For ei rød-grønn regjering må det bli viktig å ta ei sterk rammestyring av universitetene tilbake. Universitetene skal være redskaper for å forske og utdanne folk slik at lokalsamfunn i hele Norge skal få tilgang på godt kvalifiserte folk innafor bla. helse, utdanning, kultur, økonomi og samfunnsfag. SV vil bidra til å stoppe sentraliseringa av Nord Universitet og de andre universitetene i Norge.