Et sugerør til skatteparadiser

Meninger

Regjeringen har laget et langt sugerør fra helsenorge til skatteparadiser i utlandet.

12. juli annonserte oppkjøpsfondet Triton at de har kjøpt Aleris’ sykehus og radiologivirksomhet for 2,55 milliarder norske kroner. Dette oppkjøpet er det siste leddet i en kjede som frakter offentlige velferdskroner ut til skatteparadiser.

Da Høyre inntok Helsedepartementet i 2013 hadde Helseminister Høie én hovedprioritet: å gjøre det lettere for kommersielle helsetjenesteleverandører å etablere seg. Ordningen fikk navnet «Fritt behandlingsvalg». Den innebærer at en kommersiell helsesektor bygges opp på bekostning av de offentlige sykehusene.

Den er det første ledd i en lengre kjede som gir svar på hvorfor et stort investeringsselskap som Triton skulle være interessert i å kjøpe en kommersiell helseaktør som Aleris?

Fordi det er penger å tjene. Når internasjonale investeringsselskaper møter investorer, sier de at de norske velferdstjenestene er et attraktivt marked. De har støtte fra regjeringen, som i Granavolden-plattformen ønsker å øke kjøp av tjenester fra kommersielle istedenfor å bygge opp vår felles helsetjeneste.

Pengene tjener de på kreativt vis. De kan øke egenkapitalen i selskapet og så selge det videre. Eller ta opp lån fra seg selv med høy rente fra et selskap som er registrert i skatteparadis. Et siste eksempel er å leie lokaler av et annet selskap med samme eier. Husleia kan være langt over markedspris.

Uansett hvordan de gjør det, så vil Triton gi sine investorer avkastning. De vet å maksimere denne, for selskapet er allerede registrert i skatteparadiset Jersey. De har også god erfaring. I oktober 2018 kjøpte de alle omsorgsvirksomhetene til Aleris i Norge, Sverige og Danmark via det svenske omsorgsselskapet Ambea, som eies av Triton. Deres morselskap betalte 22 tusen kroner i skatt til Sverige - av en omsetning på 2 milliarder.

Resultatet for deg og meg blir at offentlige velferdskroner havner i skatteparadiser, godt tilrettelagt av høyreregjeringen. Det sugerøret vil Arbeiderpartiet fjerne.