Steinar Aspli:

Ordførerkandidaten bør gå en runde til med seg selv

KRITISK: Nærøy-ordfører Steinar Aspli mener namdalsfokuset ikke må overskygge fokuset på lokale samfunnsutfordringer.   Foto: Bastian Øien Alstad

Meninger


I en artikkel i NA 30.juli oppfordrer ordfører Amund Hellesø alle politiske motstandere om å løfte blikket, hvor han videre refereres med et utsagn om at sentralisering innenfor Nærøysund kommune er et uinteressant spørsmål. Videre uttales det at «om vi skal overleve som region, så har det ingenting å si om det flytter folk fra Austafjord og inn til Kolvereid. Eller fra Foldereid til Rørvik.»


Vikna-ordfører Amund Hellesø:

– Det er uinteressant i nykommunen om man flytter fra Austafjord og inn til Kolvereid. Problemet er om man heller velger å bo i Trondheim eller Oslo

– Det bekymrer meg når mine politiske motstandere ikke i det hele tatt kommenterer mer enn det som skjer rundt sin egen navle, sier ordfører Amund Hellesø (Ap).


Etter de mange og lange diskusjonene vi som ordførere har hatt om balansert utvikling i Nærøysund kommune som en del av forhandlingene i prosessen rundt kommunesammenslåing, kan jeg ikke la disse utsagnene stå uimotsagt. For å begynne, så forstår jeg resonnementet til Hellesø når han vil ha fokus på de store sentrale sakene i Namdalen som sykehuset Namsos og Nord universitet. Jeg oppfatter at ingen politiske grupperinger verken i Nærøysund eller i Namdalen er uenige i det og jeg er enig i at fokuset fra politiske partiene i Nærøysund gjerne kunne vært mere på forhold og samarbeid utover kommune- og regiongrenser. For min egen del har det alltid gledet meg at jeg alltid har fått kommunestyret med på samarbeidsprosjekter både regionalt og nasjonalt som det har vært viktig for Nærøy å ta del i.

Men dersom en kommende potensiell ordfører i Nærøysund kommune mener at sentralisering innad i Nærøysund kommune er et uinteressant spørsmål, så mener jeg ordførerkandidaten bør gå en runde til med seg selv og sitt politiske standpunkt knyttet til utviklingen i Nærøysund. Det å løfte blikket, som Hellesø oppfordrer til i artikkelen, er alltid viktig. Det har alle ordførerne i Region Namdal evnet å gjøre og vi har stått sammen om viktige saker for Namdalen. Hellesø er en dyktig leder i regionrådet og forsvarer naturlig nok disse sakene i enhver sammenheng. Men jeg vil oppfordre til å ikke la Namdalsfokuset bli altoverskyggende og være noe som bidrar til at man mister de lokale og interne samfunnsutfordringene i Nærøysund kommune av syne. Utviklingen lokalt henger nøye sammen med hvordan regionen utvikler seg. Derfor har også Trøndelag fylke balansert utvikling som sitt viktigste mantra.

Selvsagt er det en stor utfordring både for Nærøysund og Namdalen at folk flytter ut av regionen eller ikke velger å flytte tilbake, til fordel for de større byene. Og selvsagt kan verken en potensiell eller en avtroppende ordfører bestemme hvor folk velger å bosette seg. Men jeg mener at det i aller høyeste grad er viktig med politisk vilje til å legge til rette for at folk finner det attraktivt å bosette seg over hele Nærøysund kommune, slik at den interne sentraliseringen i en kommune reduseres så mye som mulig. Mitt mantra i alle forhandlinger har vært viktigheten av å sette fokus på en balansert utvikling i hele den nye kommunen, slik at vi som politikere har med oss at sentralisering og effektene av den kan styres dersom vi som politikere vil.

Sentralisering innenfor en ny kommune er ikke et uinteressant spørsmål. Jeg mener at for folket som bor her og ikke minst kommende kommunestyrepolitikere, så bør dette være en høyst interessant spørsmål. For slik jeg kjenner den nye kommunen så har det betydning for folket på Foldereid, Austafjord, Naustbukta eller Abelvær hvordan en kommune legger til rette for videre utvikling av alle lokalsamfunnene. Det har betydning om kommunen har fokus på effektene av sentralisering eller ikke. Uten et fokus på balansert utvikling i hele Nærøysund kommune vil vi se en rask og ukontrollert sentralisering i kommunen, som jeg ikke tror folket i Nærøysund vil være tjent med verken på kort eller lang sikt.

Balansert utvikling i Nærøysund kommune handler om at det aktivt legges til rette for at det skal deles på utviklingen i hele kommunen. Det betyr ikke at ikke sentrene skal utvikle seg eller sine naturlige fortrinn. Dette er befestet i Namsoserkæringen ved at vi skal ha to likeverdige kommunesentre. Men det handler også om å legge til rette for en utvikling som ikke bare fokuserer på kommunesentrene og veksten der, men også at det er en politikk og strategi for hvordan de mange som bor rundt omkring i lokalsamfunnene skal ha det, hvordan de skal trives og hvilke tilbud de skal ha tilgang til. Og hvordan attraktiviteten i hele kommunen utvikles slik at det for nye innbyggere faktisk er et reelt valg hvor de kan bosette seg etter eget ønske.

Poltikk handler om å ville. Det handler om å ønske å styre samfunnet i en retning man tror på. Så har vi alle selvsagt forskjellige syn på retningsvalgene, men min klare oppfordring til alle som blir politikere i Nærøysund kommune, er å aldri miste troen på at politisk styring av samfunnsutviklingen nytter. Sentralisering eller desentralisering kan styres med politisk vilje og i mange sammenhenger mot, men det krever interesse for spørsmålene som har betydning for lokal samfunnsutvikling.