Kunstige motsetninger i Nærøysund?

Debatt: Fra venstre: Terje Settenøy, Marit Dille, Thor Lanesskog, Amund Hellesø, Espen Lauritzen, Merethe Lervåg, Svein Kåre Johansen, Bjørn Ola Holm. 

Meninger

Jeg registrerer at et oppslag i NA der ordfører Amund Hellesø ifølge avisa oppfordrer politikerne i Nærøysund til å bli mindre navlebeskuende og bruke mer tid på å tenke på å ta vare på viktige institusjoner i Namdal som sykehuset og Nord universitet, har skapt litt ekstra temperatur i sommervarmen. Her bygges det opp motsetninger mellom AP som beskyldes for å tenke sentralisering og SP som hevder de har hjerte for grendene.

Det er greit å spisse debatten i en valgkamp for å få markert sine synspunkter men for meg framstår denne debatten noe oppkonstruert. Er det egentlig noen politikere i Nærøysund som er uenige i at vi skal ta vare på grendene samtidig som vi skal kjempe for fødestuer og lokalsykehus? I politikken er det ikke alltid lett å si som Ole Brum «Ja takk, begge deler», men i denne saken kan jeg med letthet bruke dette hedersbegrepet.

Miljøpartiet de grønne ønsker å kjempe mot de mange forsøk på sentralisering vi i distriktene har opplevd de senere årene og som det stadig kommer nye forslag til. Sist her lokalt var det altså Nord universitet vi måtte kjempe for. Bundadsgeriljaen kjemper for å ta vare på lokale fødestuer og dette støttes helhjertet av MDG, noe som ble understreket da leder for Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, ble invitert til å holde tale på landsmøtet til MDG i mai. MDG Nærøysund vil være aktive med å påvirke både sentralt og på fylkesnivå når vi utfordres av nye forsøk på sentralisering fra regjeringshold.

Hva så med sentralisering i Nærøysund? Det er vedtatt at vi skal ha to senter i Nærøysund og etter min mening har vi dermed allerede nå lagt føringer for at vi med det skal ha som mål å ta vare på flest mulig grender i Nærøysund. Det er mulig at hvis målet kun hadde vært å holde på de unge voksne med god utdannelse så ville det kanskje vært bedre å satse alt på ett senter i Rørvik. Men det er etter min mening viktig at vi holder liv i grendene i hele kommunen og da er vi avhengige av at arbeidsplasser fordeles mer jevnt utover i stedet for at alt legges til Nærøysundet.

Jeg er overbevist om at det å satse på to kommunesenter av en viss størrelse vil gagne grendene i Nærøysund og kommunen som helhet. Dette er en politikk som allerede er vedtatt av de nåværende kommunestyrer, så det er lite å krangle om nå. Hvis MDG får plass i Nærøysund kommunestyre vil MDG jobbe for at dynamikken mellom grender og byer i kommunen skal beholdes til gjensidig glede og nytte for alle innbyggerne i nykommunen. Samtidig vil vi sloss mot nye forsøk på å fjerne viktige samfunnsfunksjoner fra vårt nærområde.