Ønsker fra bedriftene etter høstens valg

Meninger

Valgkampen vil, også i år, i stor grad handle om hvordan verdiene skal fordeles og om hvordan velferden kan videreutvikles. At det er slik viser at norsk økonomi er solid og at nordmenn flest har en meningsfull jobb, i et trygt og velorganisert arbeidsliv med høy produktivitet. Slik skapes det verdier til fordeling mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og storsamfunnet.

Alle disse verdiene har til felles at de skapes i en bedrift. Alle bedrifter har det til felles at de holder til i en kommune.

Derfor håper jeg at politikere fra alle partier, ikke bare bruker valgkampen på diskusjoner om hvordan skattepengene skal brukes, men også til å diskutere hvordan nettopp deres kommune ønsker å være et godt vertskap for bedrifter. Fordi det er bedriftene som gir liv til bygd og by, og skaper skatteinntektene, og fordi alt starter lokalt. Ved å legge til rette for vekst i bedriftene og flere lønnsomme arbeidsplasser legger man også til rette for mer verdier i kommunekassene og dermed mer til kommunal velferd.

NHO Trøndelag vil, på vegne av medlemsbedriftene, peke på noen viktige forhold som kommunepolitikerne må legge til rette for om vi sammen skal klare å skape disse arbeidsplassene. Tre saksområder er aller viktigst:

· Tilgang til folk med riktig kompetanse.

· Et velfungerende og klimaeffektivt transportsystem.

· Et moderne og enklere nye Trøndelag

Aller viktigst er tilgang på arbeidstakere som har nødvendige ferdigheter og kunnskaper til å kunne delta i utviklingen av et moderne arbeidsliv. Disse menneskene trenger utdanning og de trenger bolig. Bedriftene trenger også egnet tomt til lokalene sine, tilgang på vann og avløp, strøm og annen infrastruktur for å få folk på jobb og varer og tjenester til kjøperne. De er avhengige av forutsigbar men også effektiv saksbehandling. De trenger marked for varene og tjenestene sine.


Vi håper at trønderske kommunestyrer kommende periode ønsker å bidra til at sine bedrifter lykkes. Til det trenger vi blant annet:

· Kommuner som sikrer at grunnskolen ruster fremtidens arbeidstakere for å møte fremtidens arbeidsliv.

· Kommuner som sikrer tilgang på nærings- og boligareal med gode infrastrukturløsninger.

· Kommuner som vil samarbeide med bedriftene for å tilby gode tjenester til innbyggerne.

· Kommuner som bruker sin innkjøpsmakt til å:

o Bekjempe arbeidslivskriminalitet.

o Styrke innovasjons- og bærekraft.

o Sikre at seriøse bedrifter med lærlinger prioriteresOm lokale, regionale og nasjonale rammevilkår blir lagt til rette vil trønderske bedrifter være klare til å skape enda flere nye arbeidsplasser i hele Trøndelag i løpet av neste kommunevalgperiode. Det vil bidra til liv i bygd og by og til finansiering av en god skole, verdig eldreomsorg og trygge barnehager i alle trønderske kommuner.