Aktiv, trygg og meningsfull alderdom

Inger Wannebo, kandidat for Nærøysund Arbeiderparti 

Meninger


Om en er ung eller gammel, så er det å ha trygge rammer rundt seg viktig. Når vi blir eldre, og kroppen sliten, skal det være enkelt og komme seg dit en ønsker. Derfor er et godt kollektiv-tilbud, tilbringertjeneste og TT-kort viktig. En handletur, et sosialt arrangement, kino eller treningstur blir så mye enklere da. Det å kunne leve normalt fordi om en eldes er helsefremmende og forebyggende.

Alle trenger vi å komme oss ut i frisk luft, dette skaper livsglede, matlyst, magen fungerer bedre og vi minsker medisinbruk. Derfor ønsker vi heltidsansatte som hovedregel i Nærøysund. Det er viktig for eldre å møte kjente ansikter. Det finnes El-sykler der eldre kan sitte trygt og godt bak, mens syklisten sitter foran, og slike kan kjøpes inn. Da kan de eldre få en fin opplevelse ved å farte litt rundt, hvis vær og føre tillater det.

Å være trygg på at du skal få den omsorgen du trenger, når en trenger den, er grunnleggende for alle. Det å få god omsorgsfull og faglig hjelp den dagen du har behov for det, mener vi skal være en selvfølge. Dørene skal være åpne om det er på Rørvik Helsehus, legekontoret, Sjøsiden eller Nærøy bo- og behandlingssenter. Vi skal jobbe aktivt mot aldersdiskriminering, ingen skal prate «over hodet» på den eldre, men inkluderes i bestemmelser som fattes. De eldre skal ikke føle at de må vente, for at bemanningen er dårlig. De skal få tilrettelagt hjelp i spisesituasjoner når de trenger dette, bade når de ønsker, og få tilbud om et sunt og godt kosthold.

Det «å se» den eldre, lytte og ha tid skaper trygghet. Enkelte kan ha vanskeligheter med tale eller ha fysiske utfordringer etter en sykdom. God kommunikasjon, kunnskap og forståelse skaper tillit. Mange eldre kan gruve seg til å være sosial, derfor er logopeder og fysioterapeuter en viktig fagressurs som kommunen må styrke.

Eldre sliter ofte med tannhelsa og mange kommer seg knapt til tannhelsetjenesten. Dette ønsker Arbeiderpartiet å se nærmere på. Får kommunen ansvar for den offentlige tannhelsetjeneste må det følges opp med informasjon og behandlingskrav. Dårlig tannhelse kan føre til underernæring.

Nærøysund Arbeiderparti ønsker at vi sammen skal styrke og bevare sykehuset i Namsos, det å få ha et lokalt sykehus er dyrebart, slik at avstanden til nødvendige sykehustjenester blir kort.

Vi må også ta vare på og styrke de tilbud som alt finnes for de eldre, «Husker du» på Bjørkåstunet, andaktstundene, stavgang, eldredans, med mer. Frivillighetssentralen bør støttes, de gjør en flott innsats for at eldre og enslige skal være aktive i trygge omgivelser. Det er også fortsatt mye vi kan gjøre for å lette hverdagen for enkelte med tanke på teknologi, noe vi må stå på for å bli bedre på, slik kan eldre få mulighet til bo lengre hjemme og lette hverdagen ellers.

Vi skal jobbe for sterkere fellesskap der du bor.

Stem Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget 9. september.