Vi har mer enn laks i Nærøysund

Meninger

Jeg er svært glad for at vi har en stor og solid oppdrettsnæring i Nærøysund, med dyktige og lokale eiere.

Men vi må ikke glemme de andre næringene heller, der vi har landbruk, fiske, service og salg. Vi har bruk for alt sammen skal vi ha en kommune som er velfungerende, og samtidig skape bolyst og blilyst.

Vi må være mer flinke til å framsnakke de forskjellige næringene våre med tanke på rekruttering, og for å få ungdommen til å ta gode og varierte utdanningsvalg. Vi har gode videregående skoler på Rørvik og på Val, disse må vi ta vare på og få ungdommene til å få mest mulig utbytte av dem.

Vi er en stor matregion, og det trengs. Verdens befolkning vokser sterkt, i dag er vi ca. 7.7 milliarder mennesker. Den siste tiden har vi økt med 80-90 millioner årlig. Så mat kommer til å bli viktigere enn noen gang.

Landbruket har i senere tid en stor utvikling og effektivisering og bruk av ny teknologi. Her har vi utfordringer i forhold til å få til nok rekruttering av nye drivere og avløsere. De senere årene har vi økt produksjonen på både kjøtt og melk i Nærøysund, til tross for at antall drivere reduseres år etter år. I Nærøysund får vi 50.000 dekar dyrket mark og 285.000 dekar produktiv skog, og flere husdyr enn innbyggere som skal tas vare på.

Fiskerinæringen har også hatt store strukturendringer av kjøp og salg av kvoter og båter. I 1980 var det registrert 234 fartøy i Vikna og 197 i Nærøy. I 2017 var det 72 i Vikna og Nærøy 34 registrerte fartøy. Det var artig å se i Ytringen om Dina Bratland på torskefiske, at ungdom får ungdomskvote slik at de får prøve dette.

Service- og salgsnæringene er vi avhengig av. Disse blir også ofte glemt, vi tar det som en selvfølge at de er der. Netthandel er en konkurrent som gjør at det blir vanskeligere å overleve for nærbutikker. Det er litt opp til oss å bruke nærbutikkene, det er for sent å angre seg når de er nedlagt.

Sp er garantisten for at vi vil ha tjenestene nært folket der de bor, og samtidig gi rettferdig behandling av store- og små bedrifter. Det er i distriktene vi har produksjon av fisk, kjøtt, melk, egg, potet og grønnsaker. Vi må heller ikke glemme vannkraft, vindkraft, olje og gass med mere. Sp er nok det partiet som går for mest desentralisering, det er det nok lite tvil om. Vi blir ofte kalt for gammeldagse og går sterkt imot sentralisering. Dette er jeg glad for, vi bor i distriktet og da må vi ta det innover oss å kjempe for det vi har her.