Mobildekningen og bredbånd i Trøndelag må styrkes

Meninger

Pensjonistpartiet i Trøndelag er bekymret over dårlig mobildekning og bredbånd i fylket.

Trøndelag Fylkeskommune har totalansvar for tilrettelegging av bredbåndsutbygging i Trøndelag. Dette innebærer forvaltning av tilskuddsmidler, samt prioritering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Trøndelag fylkeskommune har også en aktiv rolle i utbygging av mobildekning der hvor det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi.
Det gjennomføres årlig flere prosjekter som har som formål å øke mobildekningen i distriktene. Utbygging gjennomføres i samarbeid med de aktuelle kommunene, Fylkesmannen og netteierne (Telenor, Telia og Ice).
Prosjektene koordineres og ledes av fylkeskommunen, og det er kommunene som melder inn de områdene som de ønsker å få vurdert i forhold til nye prosjekter.
Den aktuelle kommunen blir eier av mast og hytte. Leverandører og operatører av både mobildekning og bredbånd kan søke kommunen om innplassering som i utgangspunktet er gratis.

Norge har praktisk talt full bredbåndsdekning sies det, men har vi det.
Den harde virkeligheten er at det er mange områder i Norge som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning.
Dette gjelder både i utkantstrøk og i mange avgrensede områder i tettbygde strøk.
Til og med i de store byene og områdene rundt er det mange store og små hull i bredbåndsdekningen.
I tunneler og på tog er det ikke mye å hente, og hastigheten er bare en skygge av selv de laveste tilbudene av fastnett.

Det er bred politisk enighet om at nettet skal bygges ut av private aktører i sunn konkurranse. Men konsesjoner og graveforskrifter gjør at umiddelbar lønnsomhet ikke kan regnes med. Blant noen utbyggere mumles det om at staten skal tre støttende til der hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut nettilgang og dette støtter Pensjonistpartiet.
Staten bør investere oljepenger i bredbåndsinfrastruktur, slik det gjøres i f.eks. Finland, i stedet for å bare investere i finansielle posisjoner.

Det dukker stadig opp flere tjenester som tilbyr lagring i nettskyen, enten som sikkerhetskopi eller som erstatning for lokal lagring, eller begge deler.
Alt dette krever båndbredde som for mange ikke er tilgjengelig i dag.

Dette er en viktig og prioritert oppgave for Pensjonistpartiets representanter på fylkestingslista.
Pensjonistpartiet aksepterer ikke at områder er uten mobildekning og eller bredbånd i 2019.