Terje Settenøy (Frp):

De fleste eldre har det godt i Vikna!

Terje Settenøy (Frp) 

Meninger

Forrige uke hadde vi en sak der vi stilte spørsmål til helse- og sosialsjefen angående en del bekymringsmeldinger vi hadde fått om Rørvik sykestue.

I ettertid ser jeg at det er en del pårørende som har reagert, siden de mener at deres familiemedlemmer får godt stell på sykestua. Dette gleder meg stort, siden jeg både håper og tror at de fleste eldre har det bra. Jeg har selv hatt to besteforeldre på sykestua de siste årene og har aldri opplevd noe annet en at det har vært hjertevarme og dyktig ansatte som stilte opp og gjorde det de kunne for at mine besteforeldre skulle ha det så bra som mulig helt til slutten.
Jeg tror også at de fleste som er ansatte i Vikna kommune har det greit på jobben, de fleste opplever kommunen som en trygg og fin arbeidsplass.
Men det hjelper lite for de få som ikke opplever det slik, når noen pårørende føler at deres kjære ikke får den hjelpen de trenger, eller når ansatte begynner å gråte mens de snakker om hvordan de har de i jobbsituasjonen. Nei, da hjelper det dem lite at de fleste har det bra.

Vi mener verken å henge ut noen eller skape bekymring for hvordan de eldre har det på institusjon. Det vi ønsker er å rette søkelys på at systemet ikke fungerer, når ansatte eller pårørende mener at ting ikke er greit så bør det være et system som tar dette på alvor.
Disse bekymringsmeldingen er ikke noe nytt, dette har vært diskutert mange ganger på mange forskjellige nivåer. Det som er så synd er at det virker som om vi ikke skal snakke åpent om det som ikke fungerer best mulig, men kun det som er bra.

Dette skremmer oss i FrP litt. Vi tror at åpenhet, dialog og retten til å si ifra om det som ikke fungerer bra er selve grunnsteinen for å sikre at ALLE innbyggerne får en så bra hverdag som mulig.

Vi har hatt episoder i kommunen der ansatte i helsevesenet har blitt irettesatt på arbeidsplassen for at de på Facebook har klaget på dårlig brøyting i boligfeltet sitt.
Vi har skolelærere som har blitt kalt inn på teppet i kommunen for at de i sosiale media har uttrykt skepsis til hvordan teknisk etat har gjort ting.
Dette fordi at man som ansatt et sted i kommunen ikke kan få uttrykke seg kritisk til andre områder i kommunen.
I nye Nærøysund kommune vil det bli rundt 1000 ansatte. Ønsker vi at det skal være slik der også? Skal vi ekskludere ca. 10 prosent av innbyggerne fra den ytringsfriheten alle vi andre tar for gitt? Skal en av ti ikke få lov å klage på brøytingen, manglende gatelys eller tilbudet i hjemmetjenesten om de synes det er noe feil?
Vi er helt enig i at man må ha en lojalitet til arbeidsplassen, men det går en grense et sted mellom det og forvente lojalitet og det å sensurere alt av kritikk.

Vi mener at istedenfor å feie problemene under bordet, eller bagatellisere dem siden andre ikke opplever samme problemet, så er det bedre å få problemene ut i dagslyset for å løse dem.
Vi har bestandig forsøkt å hjelpe folk som kommer til oss med et problem, enten det er lite eller stort. Det har vi gjort i flere år tidligere og skal fortsette også i årene som kommer.
Det er nettopp det å hjelpe folk med små og store problemer, og å være ombudsmenn som er motivasjonen som driver både meg og de fleste andre i FrP.
Jeg kommer aldri til å beklage at jeg setter søkelys på folk sine problemer, uansett hvor ubehagelig det kan bli.