SV:

Nå er det Bangsund sin tur

Meninger

Namsos SV ønsker utvikling og aktivitet i hele Nye Namsos kommune. En viktig forutsetning for at folk skal trives er å skape sosiale møteplasser. I Fosnes kommune ble flerbrukshuset Fyret på Jøa ferdig i 2017. Det har blitt en kulturell storstue og et sted for mange folkehelse- og idrettsaktiviteter. På Namdalseid blir idrettshallen ferdig til jul. Den blir også en kulturell storstue.

På Bangsund har det vært planer om en flerbrukshall i mange år. Skolen trenger moderne gymsal, idretten trenger treningstid på ettermiddag og kveld. Ungdommen trenger åpne møteplasser på ettermiddag og kveld. Og Bangsund trenger en kulturell samlingsplass. En flerbrukshall vil avlaste en overfylt Namsoshall og spare bangsundingene for mye bilkjøring. Det er miljøvennlig. For SV er det også viktig at bygget blir miljøvennlig. Alle kommunale bygg skal være i tre og det skal være energiløsninger som gjør at byggene produserer mer energi enn de bruker. Gjennom å skape miljøvennlige møteplasser i hele kommunen vil Namsos SV skape «Et grønt og rettferdig Nye Namsos».


Nå er det Bangsund sin tur!