Tilsvar til Frp fra Nord-rektor Hanne Solheim Hansen

Nord utdanner svært mange sykepleiere

Meninger


Ved Nord universitet er vi glade for at mange ønsker å utdanne seg til å bli sykepleiere. Universitetet utdanner det antallet kandidater Kunnskapsdepartementet forventer, samt at vi prioriterer flere studieplasser i tillegg.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, retter kritikk mot Nord universitet for ikke å utdanne tilstrekkelig antall sykepleiere. Bruun-Gundersens innlegg kan være en god anledning til å gi noen relevante opplysninger.
Nord universitet tilbyr hvert år 500 studenter studieplass på bachelor i sykepleier. I år har universitetet selv investert i 20 ekstra studieplasser. Tildelingen av 352 studieplasser til sykepleierutdanning er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Sykepleierutdanningen er den største enkeltutdanningen ved Nord universitet, med tilbud om utdanning på hele 5 ulike studiesteder. Våre studenter arbeider hardt hver dag for å erverve seg den forskningsbaserte kunnskapen de skal ha når de er uteksaminert og skal begynne å jobbe i kommuner og sykehus.

I sykepleierutdanningen er rundt 50 prosent av utdanningen i praksisfeltet, altså i kommuner og i sykehus. Nord universitet er svært glade for det gode samarbeidet vi har med primær- og spesialisthelsetjenesten om praksisplasser. Praksisplasser er en flaskehals i å utdanne flere sykepleiere. Åshild Bruun-Gundersen kan selv påvirke at Norge får flere sykepleiere, blant annet med å følge opp Universitets- og høgskolerådets langvarige politiske arbeid for å sikre lik finansiering av studentpraksis i både sykehus- og kommunehelsetjenesten. Per i dag er det bare sykehusene som mottar økonomisk støtte til å utdanne nytt helsepersonell.


Tilstrekkelig infrastruktur ved universitetet i form av praksissaler og simuleringsareal er også viktig for å utdanne flere sykepleier. Dette krever politisk vilje til å satse på en framtidsrettet infrastruktur ved universitetene.

Nord universitet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap tar ansvar. Vi tar opp flere studenter enn vi har finansiering til, vi har utdanning på hele 5 studiesteder og har både heltidsstudier og deltidsstudier. Universitetet har fokus på samhandling med praksisfeltet, forskningsbasert utdanning og samfunnsutviklingen som helhet.