Slå ring om det rødgrønne samarbeidet

Meninger

En stemme til SV er også en stemme til et rødgrønt samarbeid både i fylkes- og kommunepolitikken. Skal de rødgrønne partiene beholde makta i Trøndelag ved valget i 2019, og vinne tilbake flertallet ved stortingsvalget i 2021, så er det viktigere enn noen gang å slå ring om det rødgrønne samarbeidet. Det er en vesentlig forskjell på en solidarisk og miljøvennlig rødgrønn politikk og en høyrepolitikk der markedet skal bestemme. Det er ikke ei tid for hesthandlerpartier som tenker posisjoner framfor politikk. Det er ei tid for å forsvare og foredle den offentlige solidariske velferdsstaten, levende lokalsamfunn i hele landet og videreutvikle et økologisk bærekraftig framtidssamfunn. Framtida må være både rød og grønn.

For høyreregjeringa markspiser den offentlige velferdsstaten litt hver eneste dag. Den reelle tilbakeføringa av penger til kommuner og fylkeskommuner reduseres litt for hvert år. Nye oppgaver til fylker og kommuner kompenseres ikke økonomisk. Grunnbemanninga i oppvekstsektoren og eldreomsorg, som burde øke, blir offer for såkalt effektivisering. Slik skaper høyresida misnøye med de offentlige tilbudene og kan kjøre fram private løsninger, der norske milliardærer og internasjonale finansinstitusjoner stikker av med offentlige penger som skulle vært brukt på barn, ungdom, eldre og folk som sliter med livene sine.

Høyreregjeringa skjærer ned på økonomien til fylkeskommunene. I ei tid der SV og de andre rødgrønne partiene ønsker å bygge ut miljøvennlige kollektivtilbudene i hele Trøndelag, der etterslepet på veivedlikeholdet er formidabelt, behovet for økonomiske distriktsvirkemidler er store og kulturprosjektene står i kø, så tvinges fylkeskommunen til å skjære ned på aktiviteter og investeringer på alle områder. Når partiet Høyre står fram og kaller seg vegpartiet, så er det en stor valgbløff. Ville virkelig Høyre satse mere på veg, så må pengene til kommuner og fylkeskommuner økes. Skal de bruke mer på veg med dagens økonomiske rammer så må de skjære ned på skole, kultur, næring eller tappe fylkeskommunens økonomiske reserver.

SV har stått skulder ved skulder med Senterpartiet i kampen mot det markedsliberalistiske EU og EØS-avtalen. Vi har stått sammen i kampen mot alle høyrereformene innafor politi, sykehus, universitet, kommuner og fylkeskommuner. Alle disse reformene fører til sentralisering og svekking av bosetting og sysselsetting i distrikts-Norge. Hovedarkitekten bak alt dette er partiet Høyre. Når Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne nå flørter med sentraliseringspartiet Høyre , så er de ikke troverdige. Og Senterpartiet svikter også samarbeidet med LO, som ønsker rødgrønt samarbeid. For SV er det utenkelig å samarbeide med og gi viktige politiske posisjoner til hovedmotstanderen i politikken, nemlig Høyre.

Men alle som stiller til valg vil da gjøre sitt beste for sin kommune eller fylkeskommune? Ja, ut fra sitt politiske ståsted. En Høyre-ordfører og en SV-ordfører vil gjøre forskjellige politiske prioriteringer. Hvis de rødgrønne partiene i Trøndelag holder sammen ved høstens valg vil alle ordførere og varaordførere være rødgrønne. Rødgrønt samhold vil også være den beste garantien for et rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021. En stemme til SV er den beste garantien for å styrke det rødgrønne samarbeidet. SV vil aldri forhandle vekk politikken for å få et ordfører- eller varaordførerverv i samarbeid med høyrepartiene. Det gjelder både ved fylkestingsvalget og kommunevalget. Stem rødt og grønt. Stem SV!