Venstre for hele Nærøysund!

Meninger

Jeg har møtt mange mennesker under Rørvikdagan og Kolvereiddagan. Tilbakemeldingene er klare på at vi nå må lykkes med å skape en god kommune for alle i hele Nærøysund. Vi må lære av de feilene som ble gjort i Nærøy for over femti år siden, legge stridigheter bak oss og se framover.

Men det er fortsatt mange skjær i sjøen. Lånegjelda bekymrer både den nye rådmannen og mange innbyggere. Er det grendene som må betale for den store satsingen på Rørvik og Kolvereid, og vil det bli lagt til rette for at det skal være godt å bo i hele kommunen?

Venstre vil at det skal være tro på framtida og utvikling i hele kommunen. Vi skal for eksempel stå på for å

· tilrettelegge for at lokale fiskerne kan bo i hele kommunen

· styrke skolene og barnehagene i grendene

· skape trygghet for eldre som bor i hele kommunen

· videreutvikle de mindre industriarbeidsplassene rundt omkring i kommunen.

· utvikle landbruket og havbruket i hele kommunen.

· bygge bredbånd og mobildekning der folk bor.

Vi kan ikke satse bare på aksen Rørvik-Kolvereid. Den er viktig den også, men utviklingen i Nærøysund totalt sett vil bli mye bedre hvis vi klarer å skape tro på framtida i hele kommunen. Vi har levd av jorda og sjøen. Det skal vi fortsette med.

Det blir en krevende oppgave å få til dette. Nye lokalpolitikere må sammen stake ut kursen, bli enige om tiltak, finne penger og sørge for gjennomføring. Jeg stiller som ordførerkandidat for Venstre fordi jeg har lyst til å ta tak i disse utfordringene, og fordi jeg tror mine ledererfaringer kan komme godt med.