FNs nye klimarapport krever grønn matpolitikk

Meninger

Klimapanelet er tydelige. Vi kan ikke løse klimakrisa uten å tenkte nytt om naturen og landbruket. Det har Miljøpartiet De Grønne gjort i årevis.

Torsdag publiserte FNs klimapanel en ny rapport. Den er klar på at vi er nødt til å stanse naturødeleggelser for å redde klimaet, og krever en radikal omlegging av matproduksjonen. De som tror at vi kan fortsette å spise mer kjøtt, bygge ned mer matjord eller kaste mer mat, tar feil.

Nesten tre fjerdedeler av verdens isfrie areal brukes av mennesker, først og fremst til å produsere mat. Konsekvensen av dette er enorme naturødeleggelser, tap av arter og store klimagassutslipp. Omtrent en fjerdedel av verdens klimagasser kommer fra ulike former for landbruk, som i tillegg sliter ned jorda og etterlater stadig færre organiske materialer i den. Nedbrytingen av jorda forsterkes også blant annet av mer intens nedbør, flom og tørke som følge av klimaendringene. Jorda, artene og naturverdiene er truet både av matsystemet og av klimaendringene.

FN peker på fem tiltak for et mer bærekraftig landbruk for naturen og klimaet. Vi må stanse avskoging og begynne å gjenopprette torvområder. Vi må også kutte ned på kjøttproduksjonen og spise mer plantebasert. Kjøttkonsumet i dag står for store klimagassutslipp, er høyere enn det som er anbefalt for helsa og krever store arealer som kan brukes til dyrking av annen mat. Til sist må vi få ned mengden mat som kastes drastisk. Alt dette har Miljøpartiet De Grønne jobbet for i årevis.

Tiltakene er mulige å få til. For å hindre avskogingen er skogsatsingen til regjeringen viktig. På stortinget har MDG også foreslått å sette av 65 milliarder til klimatiltak i utviklingsland, slik som skogsatsningen blant annet er. I vårt alternativ til regjeringens statsbudsjett, setter vi av 95 millioner til å restaurere viktige naturtyper som våtmark og naturskog. Videre er det kun et par måneder siden vi fremmet femten forslag for et mer bærekraftig kosthold på Stortinget. Der ber vi blant annet regjeringen om å fjerne merverdiavgift (MVA) på frukt, grønt og kjøtterstatninger, å forby priskampanjer som selger kjøtt med tap og å prioritere økt støtte til bønder som dyrker plantebasert, slik at det blir mer lønnsomt. Nå får vi endelig en matkastelov. Neste skritt for å redusere matsvinnet må være nye krav til emballasje og holdningskampanjer.

Det er mulig å gjennomføre alt FN foreslår i sin rapport. Mange tiltak som følger deres krav til omlegging av landbruket er til og med lagt frem på Stortinget. Det viser igjen at det ikke mangler verken kunnskap eller tiltak for å løse klima- og naturkrisa. Det mangler kun politikere som er villige til å gjøre det som trengs. Tiden er overmoden for å legge om landbruket så det ivaretar både naturen og klimaet. Vi kan gjøre det, dersom grønne politikere får styre. Derfor vil jeg at du skal stemme MDG i årets valg.