Heltidskommunen Nye Namsos

Meninger

Namsos SV vil at Nye Namsos kommune skal bli en kommune som satser på å ansette folk i faste og hele stillinger. Det må bli slutt på at nyutdannede helsefagarbeidere, sjukepleiere, lærere og andre ansettes i 17, 30 og 50 % stillinger. Det må også skjerpes inn på praksisen med midlertidige stillinger og bruk av bemanningsbyråer. Hele faste stillinger og økt grunnbemanning er nøkkelen til å heve kvaliteten i oppvekst- og helsesektoren. Det vil også gi ansatte trygge arbeidsplasser og ei lønn og pensjon å leve av. Trygghet og mindre stress gir også reduserte sjukmeldingsutgifter for kommunen.

Utfordringene er aller størst innafor helsesektoren. Turnuser og helgearbeid gir bemanningsutfordringer som må løses. Innafor oljebransjen, som er mannsdominert, finner vi ikke slike deltidsstillinger. I helsesektoren, som er kvinnedominert, finner vi fullt av deltidsstillinger. Arbeidet for faste og hele stillinger er derfor også likestillingskamp. Det rødgrønne samarbeidet i Malvik har de siste 4 årene redusert antall stillinger med ufrivillig deltid betydelig. Det viser at det er mulig med store forbedringer hvis dette vektlegges på alle nivåer i en kommune.

Gjennom at flere arbeider heltid får barn og eldre tryggere rammer. Det blir mindre folk og forholde seg til. De ansatte får bedre tid til å bli kjent med barn og eldre de jobber med. De får også bedre tid til kunnskapsoppdatering. Kvaliteten øker gjennom at nyutdannede helsefagarbeidere, sjukepleiere og lærere får faste hele stillinger som gjør at de forblir i yrkene de er utdannet for. Folk som arbeider i reduserte stillinger jakter hele tida ekstravakter. De vet aldri når de skal på arbeid og kan ikke planlegge fritid sammen med familie og venner. For Namsos SV er arbeidet for faste hele stillinger og økt grunnbemanning en kamp for å beholde og utvikle et anstendig og verdig arbeidsliv. Derfor vil Namsos SV at Nye Namsos kommune skal utvikle en heltidskultur, der heltid er en rettighet og deltid er en mulighet.