Hva med på passe dyrene, som gjeting?

Meninger

«Det eneste vi har igjen er å skyte i nødverge dersom vi kommer over en bjørn mens den tar sau». Uttalte sauebonde Randi Lund og samboer Tor-Arne Olsen til NA 12.08.19.Da kan man ikke være særlig oppfinnsom, for ut ifra det jeg har lest, er ikke særlig mye annet utprøvd. Det må gjenntas til det kjedsommerlige;

Hva med på passe dyrene, som gjeting? Jeg går utifra at det finnes flere saubønder i området, selv om da jeg kjørte forbi, var jeg overrasket over hvor mange sau/lam som gikk på innlandsbeite i området. Men hva med å gå sammen om å gjete hverandres dyr innad i beitelag? Eller, sette opp rovdyrsikert gjerde? Det finnes støtteordninger for slikt.

Men, utifra hva jeg har forstått, er Randi og Tor-Arne notorisk imot rovdyr. Det kunne man se ut ifra skjorten til Randi....medl. i FNR. En forening som jobber for å fjerne rovdyr, slik at jegere kan jakte med løshund, men som bruker beitebonden som verktøy for å oppnå dette.

Dette minner meg svært mye om Brennpunkt programmet til NRK, «Offerlammene». Der kunne vi følge tidligere SP ordfører Erling Myhre, og varaordfører Karl Sigurd Hole, begge sauebønder i Rendal kommune.

«Vi kjemper en kamp, og har kommet for langt til å tape denne kampen, vi skal vinne» sier de.

Med slike politikere er det ikke rart at naturen er i uballanse. Selv mottok ordføreren i Rendal statlige midler for å sette opp rovdyrsikre gjerder, men kjøpte 50cm høyt plastgjerde for bruk til innmark for å holde sau inne.

«Jeg er prinsipielt imot rovdyr sikre gjerder, og ønsker ikke slikt i min kommune fordi Rendalen SKAL være rovdyr fritt» uttalte Hole.

Så til Randi og Tor-Arne, selv om det skal være beiteprioritert område, går det an å sikre eller gjete egne dyr, når man VET at rovdyr er i området. De nevner radiobjeller som et tiltak, men hvordan skal det hjelpe mot å miste sau til rovdyr. Med radiobjeller, får man jo beskjed når sauen er død....hva er vitsen?

Men så til noe mer dramatisk....om vi tar med det 150-200.000 sau/lam som henger på Norturas overskuddslager og legger til de 100.000 som «bare dør» på utmarksbeite, produserer vi altså rundt 300.000 sau/lam for mye i Norge. De nevner også Lierne, og de innen næringen som måtte gi opp der. Vel, INGEN har etterspurt sauen fra Lierne. Det betyr at det slett ikke er sau som er grunnen til at man ønsker å fjerne rovdyr, men det handler om å beholde sitt «arbeid», lønnet av staten via tilskuddsordninger. Dette kan selvfølgelig være vanskelig, men i det lange løp, er faktisk naturen vår viktigere.

Så kanskje det er helt greit at noen legger ned og lar naturen gå sin gang med sitt økosystem. I tillegg til at kjøttkonsumet er kraftig på vei ned, og at man nå i forbindelse med klimasituasjonen, ønsker å få redusert kjøttforbruket generelt.