Mathias Brekk (H):

Kjenner du miljøpartiet Nærøysund Høyre?

Mathias Brekk, Nærøysund Høyre 

Meninger

For første gang står navnet mitt på ei politisk valgliste. Riktignok beskjedent plassert på en 20. plass. Men selv om jeg ikke er mer enn 19 år, har jeg allerede brukt mine demokratiske rettigheter til å påvirke politikken som skal føres i den nye storkommunen Nærøysund.

Det er viktig at vi ungdommer benytter retten vi har til å påvirke framtida. Det er vi som en dag skal ta over. Allerede før valget i september har jeg brukt våren til å fronte det jeg er mest opptatt av i mitt eget parti, miljøsaken.

Jeg er faktisk stolt over at Nærøysund Høyre går til valg som et miljøparti. Vi har ikke fylt programmet med en masse fine ord om klimautslipp og CO2-ekvivalenter. Vi ungdommer har fått gehør for at vi Nærøysundinger må starte med oss selv. Forsøpling som et miljøproblem er udiskuterbart, derfor er det også ingen tvil om at tiltak må foretas. Nærøysund Høyres program inneholder derfor konkrete tiltak som vi selv kan iverksette.

Vi vil ikke at søppel skal flyte rundt i gatene i Nærøysund kommune. Da må det være lett å kvitte seg med avfallet. Nærøysund Høyre har derfor som mål at det skal være søppelkasser lett tilgjengelig i alle kommunens tettsteder, ved turløyper og friluftsområder. Og søppelkassene skal tømmes når de blir fulle. Det er også viktig at vi støtter opp for nytenkende aktører som har lyst til å ta et tak for miljøet lokalt.

Nærøysund Høyre vil gå til valg på å opprettholde og utvikle både innsamling av landbruksplast og marint avfall, sammen med privat næringsliv og frivillig sektor. For å bidra til at plastforurensinga blir mindre, vil vi også gå i dialog med oppdrettsselskapene om merking av fôrslanger og annet utstyr. Slik får plast på avveie en eier.

Gummigranulatet på kunstgressbanene er en av de store kildene til mikroplast i havet. Nærøysund Høyre går derfor til valg på at Nærøysund kommune skal bidra til å erstatte granulatet på våre baner med miljøvennlige alternativer.

Dessuten må næringsliv som skal levere varer og tjenester til Nærøysund kommune innfri miljøkrav. Det vil Nærøysund Høyre bruke kommunens innkjøpsmakt til.

Politikk kan ofte være vanskelig å forstå. Det gjelder også mye av klimapolitikken. Men for meg er dette enkelt. Vi som lever av å produsere sunn og ren mat kan ikke ødelegge jorda og havet med søppel og farlige utslipp. Da må vi alle rydde opp etter oss selv, og forebygge fremtidig forsøpling.

Om du er opptatt av action i klimapolitikken framfor de store ordene, bør du stemme på miljøpartiet Nærøysund Høyre den 9. september.