Mari-Anne Hoff (SV) reagerer på Leka-rådmannens Oslo-avtale:

Leka trenger innbyggere, og  ledere som er tilstede på arbeidsplassen!

SJOKKERT: Mari-Anne Hoff (SV).  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Det mest oppsiktsvekkende flertallet i Leka kommunestyret har brukt makta si til i den siste perioden er hemmeligstempla, så det er ikke meningen at dere skal få kjennskap til det, kjære innbyggere!

Flertallet har innvilget søknad fra rådmannen vår om flytting til Oslo, for å gjøre rådmannsjobben i Leka derfra! Som om ikke det var nok, så skal ho få dekket en tur mellom Leka og Oslo for hver måned, fra Leka sin fra før litt skrale økonomi.

Hvis du tenker at dette må da bli tungvindt, så fortvil ikke. Rådmannen er ikke pålagt noen bestemt mengde oppmøte på kommunehuset på Leka, så hvis ho skulle synes at det blir slitsomt å reise att og fram for hver uke, som andre pendlere ofte gjør, så står det ikke noe i avtalen ho har fått om at ho er nødt til det.

Da denne saka ble behandlet i Leka kommunestyre 19.februar i år, fremmet jeg først forslag om at det skulle behandles som vanlig, åpen sak, siden jeg hadde fått skriftlige uttalelser om at noe annet ikke var tillatt, både fra seniorrådgiver Ingrid Gjelten hos Fylkesmannen i Trøndelag, og i et generelt skriv fra departementet. Det henvises til Offentleglova §25, første ledd.

Flertallet bestemte likevel at saka skulle unntas offentlighet, begrunnelse ble ikke gitt.

Deretter fremmet jeg forslag om at søknaden fra rådmannen skulle avslås, inkludert søknad om fri reise mellom Leka og Oslo. Flertallet innvilget alt det omsøkte.

En konkret søknad ble forøvrig ikke framlagt for kommunestyret, innholdet ble muntlig formidlet via ordfører, som også var saksbehandler og skrev innstilling, samtidig som han deltok i behandling av saken.

I diskusjonen om kommunereformen har det vært sagt at Leka ikke vil styres fra Kolvereid eller Rørvik, men nå er situasjonen, pussig nok, at vår øverste administrative leder har fått ja til å styre fra Oslo! Leka kommune kjemper med ryggen mot veggen både når det gjelder økonomi og innbyggertall. Leka SP har i denne saka sagt ja takk til å miste enda en innbygger, og med det både innbyggertilskudd og skattepenger.

Etter at vedtaket var gjort, fremmet tre representanter fra kommunestyret en lovlighetsklage etter Kommunelovens §59 i denne saken. Selv om det framgår av kommentarutgaven til Kommuneloven at en lovlighetsklage skal behandles på nytt av det organ som har gjort opprinnelig vedtak så fort det lar seg gjøre, lot ordføreren saka ligge uten å sette den på saklista. Først i kommunestyret sitt møte 23. mai ble den tatt opp, etter gjentatte purringer og da uten å bli håndtert korrekt. Kommunestyrets flertall vedtok å ikke sende saka videre til Fylkesmannen til endelig avgjørelse, slik prosedyren er.

Slik saken står nå, er vi ikke sikre på når fylkesmannen i Trøndelag rekke å behandle den. Jeg kan i alle fall forsikre både velgere og skattebetalere om at Leka SV aldri kommer til å stemme for å dele ut denne typen«frynsegoder» til utvalgte personer på bekostning av det som gagner fellesskapet i Leka kommune.