Leka Ap om ferga:

Vi frykter at dette betyr redusert sikkerhet og dårligere kontroll

Meninger

Leka Arbeiderparti vil uttrykke bekymring over at Torghatten Trafikkselskap har vedtatt å redusere bemanningen på Lekaferja fra fire til tre mann på hvert skift. Slik vi har forstått det er ferja bygget for å betjenes av minimum fire ansatte per skift. Vi frykter at dette betyr redusert sikkerhet og dårligere kontroll ved anløp til kai. Sjansen for at det kan skje ulykker vil dermed øke.

Når Lekaferja legger til kai kreves det ekstra årvåkenhet fra mannskapet. Ved begge anløp kjører ferja gjennom en trang passasje for deretter brått snu 180 grader før ferja skal manøvrere seg til kaia i Gutvik. På Skei kreves det ekstra årvåkenhet når ferja skal legges til kai. En kan med egne øyne se at hele skiftet på fire mann trengs når ferja skal legge til kai i dårlig vær. Det er åpenbart at et mannskap på kun tre pr skift vil medføre at ferja blir mer sårbar for dårlig vær enn i dag. Altså at ferja oftere vil ligge til kai.

I tillegg til normal passasjertrafikk har Lekaferja beredskapsansvar for ambulansetjenesten i Leka. Etter hva vi har fått opplyst har ferja rundt 50 ekstra turer med ambulansen. Redusert bemanning betyr at de ansatte oftere vil havne i en skvis mellom egen sikkerhet og liv og helse for pasient. I verste fall kan liv gå tapt som følge av redusert bemanning. Dette vil medføre en ekstra psykisk belastning på de ansatte, som av hensyn til egen sikkerhet vil måtte ta den tunge avgjørelsen om å la ferja stå.

Leka Arbeiderparti viser til nåværende bemanning med fire per skift mener redusert bemanning på ferja vil føre til at øyfolkets rett til liv og helse rammes. At ambulansen oftere enn før skal bli stående igjen på Leka er ikke akseptabelt. Det er heller ikke akseptabelt at en slik belastning pålegges de ansatte.

Leka Arbeiderparti viser til nåværende bemanning med fire per skift og ber Torghatten Trafikkselskap om et åpent svar på om sikkerheten for drifta av ferja vil være like god med redusert bemanning.

Leka Arbeiderparti vil også ha svar på om Torghatten Trafikkselskapet kan garantere at redusert bemanning ikke vil føre til færre avganger på grunn av dårlig vær enn hva som er tilfelle i dag.

Vi ønsker også svar på om selskapet kan garantere at redusert bemanning ikke vil påvirke ambulanseberedskapen.