Gimle – Overhallas storstue

Meninger

Overhalla Arbeiderparti har over lengre tid registrert at det ikke er tilstrekkelig vilje blant flertallet i kommunestyret til å prioritere midler og mulige løsninger slik at nåværende Gimle kan rives og gjenoppbygges.

Overhalla Arbeiderparti har ved flere anledninger forsøkt å få kommunestyret med på å bevilge nok penger til at nytt Gimle kan bygges. Vi tror det kan være mulig å finne alternative løsninger som gjør det mulig å bygge nytt Gimle rimeligere og raskere.

FOR STORE DELER av barne- og ungdomsidretten i Overhalla er et nytt moderne og funksjonelt Gimle avgjørende for at utøverne skal trives med sine aktiviteter. Gode treningsforhold og presentable anlegg for konkurranser er avgjørende for at utøverne fortsetter med idrett i overgangen fra barn til ungdom og tar med seg aktivitetsgleden inn i voksenlivet Dette har store positive virkninger for både folkehelse og interessen for å bidra i frivillig arbeid som er grunnlaget for en stor del av våre barne- og ungdomsaktiviteter.

Et NYTT GIMLE skal også kunne benyttes av andre enn idrettsutøvere. I Overhalla har vi et godt og mangfoldig kultur- og musikkmiljø med mange gode utøvere. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for at dyktige utøvere på dette området også har de beste muligheter for øving og fremføringer til publikum.

Et NYTT GIMLE er et stort prosjekt som også vil ha positiv innvirkning for næringslivet i Overhalla. Vi har mange dyktige bygg- og anleggsvirksomheter som vil kunne melde sin interesse i oppføringen av bygget. Et nytt bygg vil generere mer aktivitet enn dagens og det vil ha positiv betydning for næringslivet for øvrig på Ranemsletta og andre steder.

Overhalla Arbeiderparti ønsker byggestart for nytt Gimle senest i 2021!