Hva skulle vi gjort uten gravplassarbeidere og kirketjenere?

Meninger

Verdige gravferdstjenester for alle. Fredfulle gravplasser. Kirkebygg folk er glad i. Goder som virkelig betyr noe. Så fint at de finnes, heia gravplassansatte og kirketjenerne!

I 2018 døde det 40 840 mennesker i Norge. Drøyt 39 000 av disse ble stedt til hvile på en gravplass, og 36 000 ble gravlagt med en kirkelig seremoni. Når alt går etter planen legger de færreste merke til jobben som gjøres for at gravferden skal bli den verdige markeringen den skal være. En grav skal åpnes, jorden tas hånd om. Det ryddes rundt så følget kommer til med kisten. Inne skal kirkerommet gjøres i stand og lys tennes. Brannsikkerhet ivaretas. Klokker skal ringe til rett tid. Alt skal følge sin orden. Gravferden har en dramaturgi som krever en scenemester. En som bidrar med ro og forutsigbarhet rundt det praktiske.

Mange steder i Norge er gravplassen det eneste parkmessige anlegget. Den er ikke bare de dødes hage eller et sted for de som besøker en grav. Gravplassene brukes av folk flest, som et sted å søke ro eller som en del av ruta for kveldsturen. Den bidrar med en grønn lunge i lokalmiljøet. Gravplassen krever en multikunstner som vet hvordan plantene skal pleies og veiene holdes i orden. En som vet at sorgen kan ha mange uttrykk. En som viser aksept.

Det er mange gode grunner til at folk er glad i kirkene våre. For kirkegjengerne er det stedet for gudstjeneste året igjennom. For enda flere har en kirke vært rammen rundt store livsbegivenheter som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Rundt 1600 kor samles og synger i kirkene våre. Det avholdes over 10 000 konserter til sammen i løpet av et år. Så har du alle de sosiale tiltakene, overnattinger for barn og utallige andre arrangementer.

Både kirker og kirkegårder er viktige kulturbærere. De uttrykker mye av det som er viktig for oss, men som vi kanskje sjelden tenker på eller uttrykker med ord.

Uten kirketjenerne og de ansatte på gravplassene hadde vi vært fattigere som lokalsamfunn. De fortjener å bli løftet frem og anerkjent for den viktige jobben de gjør. Dessverre er det mye ufrivillig deltid blant ansatte i lokalkirken. Mange opplever at det ikke er midler til kompetanseutvikling. Dette til tross for at arbeidet krever bred kunnskap, praktiske ferdigheter og skjerpede holdninger.

Fagforbundet mener at både de ansatte i lokalkirken og innbyggerne i lokalsamfunnene er tjent med at det satses mer på denne gruppen, med utvidelse av stilinger og tilbud om faglig utvikling gjennom hele yrkeslivet. Slik kan vi sikre at kirkebygg, gravplasser og folk tas best mulig vare på.