Namsos SV:

Ivareta fotoarkivet til Martin Hågensen

HÅPER PÅ LØSNING: Martin Hågensen (nummer to fra venstre) håper at det blir ei løsning på ivaretakelsen av det store, historiske fotarkivet hans. Her er han i møte med kommunalsjef for kultur og integrering i Nye Namsos kommune, Ann Evy Duun (til høyre) – og Levanger fotomuseum ved Aud Åse Reitan og Nils Torske tidligere i år. Foto: Pål Morten Skaret  Foto: Pål Morten Skaret

Meninger

Namsos SV vil arbeid for at billedarkivet til Martin Hågensen blir offentlig ivaretatt. Dette må Staten ved Kulturministeren sikre.

Mange bygg i Namsos – både kommunale bygg og private næringsbygg – er prydet med bilder tatt av fotograf Hågensen i flere generasjoner. Dette viser at billedarkivet, som i dag eies av Martin Hågensen, har betydelig kulturverdi. Arkivet dokumenterer hva som har skjedd i Namsos og Namdalen med samfunn og mennesker gjennom flere generasjoner. Når Martin Hågensen nå tilbyr at det offentlige skal få overta arkivet på vilkår at det bevares for ettertiden burde alle offentlige kulturinstanser klappe, bukke og takke. Men dessverre ser vi at offentlige instanser på ulike nivå og med ulik kompetanse uttrykker at dette er ikke vårt bord. Da må vi spørre: Hvem sitt bord er dette egentlig?

De fleste i Namsos vil si: Denne billedsamlingen er så viktig at den må bevares uansett.

Bildene fra dette arkivet har bidratt til at historiebevissthet, identitet og omtanker for heimsted er svært sterke både i Namsos og Namdalen.

Namsos SV er opptatt av at dette unike kulturminnearkivet må ivaretas av en nær offentlig instans. Her har Namsos kommune et ansvar for å få dette på plass. Men både Fylkeskommune og nasjonale institusjoner har også stort ansvar her.

I Namdalen har vi et svært kompetent Museet MIDT IKS som har ansvar og kan ta på seg oppdrag. Levanger Fotomuseum har høy fagkompetanse på å ivareta billedarkiv som kan bistå. Trøndelag Fylkeskommune har ansvar for forvaltning innen kulturområdet der kulturminner er sentralt. Nasjonale institusjoner har både kompetanse og ansvar innen kulturminner. Og når Kommunesjef for kultur og integrering, Ann Evy Duun, sier at her må alle tre forvaltningsnivå bidra er dette rett tenkt.

Det ideelle vil være at Museet Midt IKS med faglig bistand fra Levanger Fotomuseum, får ansvar for å ivareta og tilrettelegge for tilgjengelighet mens Staten finansierer dette.

Når Namsos kommune tar oppmannsrollen i denne dugnaden blir det til slutt staten som må bidra til en finansiell løsning.

Her har Kulturminister Trine Skei Grande fått en lissepasning.

Namsos SV vil stå på for at Billedarkivet blir offentlig ivaretatt og gjort tilgjengelig i en kulturinstitusjon i Namdalen.