Når skal regjeringen ta sykepleiermangelen på alvor?

Meninger

I et innlegg i Namdalsavisa skriver helsepolitisk talsperson i FrP at sykepleiermangelen er universitetenes ansvar alene. Bruun-Gundersen retter fingeren mot rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen og spør hva hun vil gjøre for øke antallet studieplasser for sykepleiere.


Tilsvar til Frp fra Nord-rektor Hanne Solheim Hansen

Nord utdanner svært mange sykepleiereBruun-Gundersen representerer et regjeringsparti, og det er på sin plass å minne om at det er regjeringen som har det øverste ansvaret for at du og jeg møter kvalifisert personell i helsesektoren. Det virker som FrP kun vil ha ansvar når det er gode nyheter.

Sykepleiermangelen er høyst reell. En rapport utarbeidet av Helsedirektoratet og samfunnsøkonomisk analyse i 2018 viser at behovet for helsepersonell er dobbelt så stort i 2040 som i dag. Norge mangler i dag nesten 6000 sykepleiere. Om under 20 år vil vi mangle over 30.000 – hvis vi ikke gjør noe nå.

Allerede nå rapporterer flere kommuner om utfordringer med å rekruttere sykepleiere.

Bruun-Gundersen fra FrP og regjeringens holdning til dette problemet er alvorlig. Mangel på helsepersonell og sykepleiere krever nasjonale løsninger, praksisplasser, studieplasser og en vilje til å løfte universitet og høgskolene. Å rette finger mot Nord universitet er i beste fall dobbeltkommunikasjon. Regjeringen er ikke villig til å prioritere et sykepleierløft, men i stedet for å stå for egen politikk skyves ansvaret ned på høgskoler og universitet.

Dette blir for lettvint.

Mange under 30 år står utenfor skole og arbeid. Arbeiderpartiet har i sitt alternative statsbudsjett foreslått å opprette 3000 nye studieplasser, flest innenfor utdanninger som er strategiske for norsk arbeidsliv eksempelvis helse- og sosialfagene. Kvalifiserte ungdommer som søker sykepleierutdanningen må få muligheten til å bli sykepleier.

Rekruttering til helse- og omsorgssektoren handler også om arbeidsforholdene til de ansatte. Hele og faste stillinger er dessverre ikke en selvfølge. I dag jobber om lag halvparten av de ansatte i kommunesektoren deltid, og mange av disse ønsker seg full stilling.

Kommunevalget er også et valg av arbeidsgiver for mange. Alt for mange i helse- og omsorgssektoren jobber ufrivillig deltid, og dette går særlig utover kvinner. For å sikre heltid og faste stillinger kreves god og langsiktig politikk som dyrker en heltidskultur i tjenestene.

Arbeiderpartiet mener det er en viktig politisk oppgave å organisere velferdstjeneste slik at normen blir faste og hele stillinger.

Skal sykepleieryrket være et naturlig valg må vi også kunne tilby tryggheten som følger med hele faste stillinger, og gode arbeidshverdager.

Jeg ønsker å sende Bruun-Gundersen sin utfordring i retur. Når skal regjeringen ta sykepleiermangelen på alvor?