Å bygge et barn

Barbro Gravseth 

Meninger

Å bygge et barn

Å bygge et barn, med fire vegger og tak

det er ingen enkel sak.

Det må planlegges nøye og godt

da kan bygget bli riktig så flott.

Og så må det fylles med styrke, tro og godhet,

Visdom, glede og kjærlighet.

Å bygge et hus med et hjerte som banker

øyne som smiler

et hode med tanker,

det er ingen enkel sak.

En av mine hjertesaker for Nærøysund kommune er at vi må jobbe for at alle barn kan få en trygg og god oppvekst. Vår viktigste samfunnsoppgave er å bygge barn. «It takes a village too raise a child» er et kjent ordtak som betyr at familien og samfunnet sammen har en aktiv rolle i å oppdra barn. Denne tankegangen er i tråd med Arbeiderpartiets politikk om at det er i felleskap man må løfte hverandre.

Mange barn lever i fattige familier og det finnes sosiale forskjeller også i vår kommune. Derfor blir det vår oppgave som politikere å gjøre det vi kan for å utjevne de forskjellene. Nærøysund Arbeiderparti vil derfor satse videre innen skole med å ansette flere miljøarbeidere og helsesykepleiere. Deres oppgaver i skolen er det å være en voksen som kan se og møte elevene på et annet vis enn det lærerne gjør. De kan være med på å bidra til å styrke selvbildet og selvtilliten til barna våre. Pedagogene har ansvar for det faglige, mens en helsesykepleier og en miljøarbeider kan i større grad fokusere på elevens psykiske helse. Tenk å ha flere voksenpersoner som kan se deg og hjelpe deg til å ha det bra på skolen.

Mange barn kommer på skolen uten å ha spist og kanskje har de ikke med seg matpakke. Forskning viser at livsstilsykdommer knyttet til overvekt og fedme har klare sammenhenger med hva slags kosthold man har i de tidlige år av livet. Derfor er det viktig at vi får innført skolemåltid, der vi kan sikre at alle barn får et sunt måltid på skolen som også kan bidra til økt trivsel og økt læring. Vi i Nærøysund Arbeiderparti er garantisten for en slik satsning.

Vi ønsker å jobbe for at SFO skal være gratis for 1. klassinger, slik at alle de minste barna i skolen skal kunne benytte seg av tilbudet. Nå velger familier bort SFO fordi de ikke har økonomisk mulighet til å bruke tilbudet og barn må være alene hjemme utenom skoletid. Vi vil at det dette skal være et tilbud de kan velge og ikke måtte velge bort.

Det er i felleskap vi skal bygge barn. For oss er det viktigere enn skattekutt. Stem på Nærøysund Arbeiderparti om det er viktig for deg også.