Mildrid Finnehaug (Ap):

Selv om vi lever lengre og får mer behov for hjelp, ønsker de fleste av oss å bo lengst mulig hjemme

Mildrid Finnehaug (Ap) 

Meninger

Nærøysund Arbeiderparti vil alltid prioritere helse- og omsorgssektoren i kommunen. Å ta godt vare på våre eldre, er en kjerneoppgave som vi skal ha stort søkelys på. Å gi de eldre innbyggerne et godt tilbud når behovene for hjelp oppstår, er noe av det viktigste ansvaret lokalpolitikerne har.

En god og forbyggende eldreomsorg handler også om å gi varierte tilbud til alle seniorene blant våre innbyggere. Gode aktivitetstilbud og fellesarenaer er helseforebyggende.

Selv om vi lever lengre og får mer behov for hjelp, ønsker de fleste av oss å bo lengst mulig hjemme. Da må vi sørge for gode hjemmetjenester, trygghet og mestring i eget hjem. Derfor skal alle som bruker trygghetsalarm møte fagpersoner i andre enden. For oss er det en selvfølge.

Skal flere få mulighet til å bo hjemme lengre, må vi også ha et godt tilbud for hverdagsrehabilitering i kommunen. Samtidig er det også mange eldre som er viktige ressurser i lokalsamfunnet og vi må i fellesskap bidra til flere arenaer hvor eldre kan bidra. Her er det å sikre et variert og godt kulturtilbud viktig.

På våre sykehjem og felleskjøkken må vi legge vekt på god, sunn og appetittvekkende mat. Det må også gjerne være lokal! I vår region produserer vi fiskeri- og landbruksprodukter i verdensklasse. Dette mener vi i størst mulig grad må komme våre eldre til gode.

Det vil også være viktig at den nye kommunen bidrar til god samhandling med beboere og pårørende. Dette gir trygghet til de som benytter kommunens omsorgstilbud og til pårørende. Derfor vil vi sette fokus på kvalitet på den hjelpen som gis. I tillegg til nok ressurser, er det viktig å ha den riktige fagkompetansen tilgjengelig.

Vi i Nærøysund Arbeiderparti ønsker å bygge sterkere fellesskap, der du bor. Derfor setter vi satsning på eldre foran skattekutt. Vi håper du er enig. Stem Arbeiderpartiet.