Heltid må være regelen i Nærøysund

Amund Hellesø, Tore O Sandvik, Terje Sørvik og Mildrid Finnehaug fra Arbeiderpartiet vil satse mer på heltidsstillinger.  Foto: Lena Erikke Hatland

Meninger

Vi vil arbeide for at hele faste stillinger skal være hovedregelen, ikke unntaket i vår kommune. Nærøysund Arbeiderparti vil være garantisten for å utvikle en heltidskultur for å sikre god kvalitet på tjenestene, og relevant kompetanse i årene framover. Dette er også god likestillingspolitikk.

Det er en krise for samfunnet at to av tre som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er deltidsansatte. Av dem som jobber turnus, er 75% deltidsansatte. Dette gjør det vanskelig å rekruttere helsefagarbeidere og sykepleiere i en tid der det er skrikende behov for dem. Dette problemet blir dramatisk forsterket i årene framover.

Det er fortsatt for stor andel som jobber deltid i kommunen, spesielt stor er den for kvinner som jobber innen helse og omsorg. Langt flere kvinner enn menn arbeider deltid, mange ufrivillig i små stillinger.

Den utstrakte bruken av vikarer gjør det vanskelig å øke stillingsstørrelsen for de som arbeider ufrivillig deltid. Det kan ikke være slik at deltidsstillinger gjør det enklere å få tak i vikarer. Deltidsstillinger skal ikke være ‘vikarbase/arbeidsreserve’ for tilgjengelige vikarer.

Dette handler også om tryggheten og verdigheten til beboerne, mange små stillinger gjør at de må forholde seg til altfor mange mennesker. Vi mener hele stillinger vil bidra til bedre omsorg for den enkelte.

Hel fast stilling gir den ansatte en forutsigbarhet og økonomisk trygghet til et godt liv. De slipper å jakte vakter for å få livet og økonomien til å gå i hop. Deltidsstillinger er også et likestillingsspørsmål, da det først og fremst er kvinner som rammes. Deltidsansatte har en usikker økonomisk hverdag og kan ikke planlegge hverdagen sin på samme måte som heltidsansatte.

Det er umulig å se for seg at en kan rekruttere ungdom til jobber hvor det opereres med faste stillinger nede i 15% stillingsstørrelse og mindre. Ungdom er nyutdannet og i etableringsfasen. De trenger heltidsstillinger og en stabil inntekt for å kunne få lån til å etablere seg i egen bolig. Tilbud om heltidsstilling er av stor viktighet for at ungdom vil etablere seg og bo i kommunen vår.

Nærøysund Arbeiderparti lover å sette fult trykk på dette arbeidet nå når vi i fellesskap skal skape Nærøysund kommune. Hvis du er enig, stem Arbeiderpartiet.