EØS betyr mye, også for Trøndelag

Meninger

Det er lokalvalg, og et lokalvalg handler om de nære tingene. Slik som helsetilbudet i kommunen, eiendomsskatten, en ny broforbindelse – og EØS-avtalen. Norges viktigste handelsavtale angår oss alle, hver dag. Den utgjør den litt usynlige infrastrukturen som tusenvis av norske arbeidsplasser er avhengige av.

Dette gjelder også i Trøndelag. Tall fra SSB viser at 75 prosent av verdiene som bedrifter i Trøndelag eksporterer går til EU/EØS-området.

80 prosent av all norsk eksport går nemlig til EU/EØS-området. Gjennom EØS-avtalen får norske bedrifter samme tilgang til markedene i Europa som alle EU-land gjør. Sagt litt enkelt er EØS «hundregangeren» vår - våre fem millioner innbyggere får tilgang til et hjemmemarked med 500 millioner europeere.

EØS-avtalen samler stor støtte i den norske befolkningen. 61 prosent ville stemt «ja» til avtalen dersom det var en slik avstemning i dag, ifølge Sentios måling for Klassekampen og Nationen i juni.

Det betyr ikke at vi kan sitte stille uten å forsvare den. Opposisjonen, ledet an av Senterpartiet, SV og Rødt, kommer med stadige angrep på EØS-avtalen. Det er derfor et behov for å minne om hvor mye den betyr. For avtalen virker i det stille, selv om kritikken mot den fra motstanderne er høylytt.

Ved siden av å gi bedrifter i fylket gode muligheter for eksport, nyter vi godt av andre muligheter EØS-avtalen sikrer oss. Gjennom avtalen får vi også tilgang på utveksling av arbeidsfolk, studieplasser, samme mobilpriser i hele Europa som hjemme i Norge, store midler til forskning og utvikling og sømløs reising mellom landene.

Gjennom å spare norske bedrifter for toll, sertifisering og papirarbeid, sikrer EØS-avtalen også norsk velferd. Det er helt feil at avtalen er utdatert. Stadig mer kompliserte leverandørkjeder gjør det viktigere enn noen gang, at bedriftene våre slipper slike hindre for å kunne drive sin virksomhet. Partier som kaller seg selv distriktspartier, og som samtidig vil fjerne norske bedrifters tilgang til sitt viktigste marked, har ikke skjønt at verdiskaping er det som holder distriktene levende og attraktive.

Den som mener det vil være enkelt å forhandle en ny EØS-avtale, bør kaste et blikk over på Storbritannias situasjon i brexit-prosessen. Hvem kan forestille seg at Norge vil få det enklere om vi skulle gjøre noe tilsvarende med vår tilknytning til EU?

Vi skal være glade for at EØS-avtalen kom på plass med kløktig norsk diplomati og arbeid for 25 år siden. Avtalen har på veldig mange områder gitt oss like rettigheter som resten av Europa, i et EU som utgjør et vesentlig større marked enn det gjorde den gangen.

SV kaller ofte EØS en «abonnementsordning for Høyre-politikk.» Det er sant, i den forstand at den gir oss et abonnement på velferd – som vi i Høyre er for.