Hvordan inkluderer vi nye medborgere i Nærøysund kommune?

Britt Tove Edvardsen, Nærøysund Høyre 

Meninger

Nærøysund kommune er en distriktskommune i et flott landskap, og med et sammensatt befolkningsgrunnlag. Vi har innflyttere fra svært mange deler av vårt langstrakte land, og vi har fått mange nye innbyggere i form av arbeidsinnvandring, flyktninger og noen har kommet hit av romantiske årsaker.

Det er viktig at vi lykkes i å få nye innflyttere til distriktet når det lyses ut jobber, men hvordan skal vi klare å beholde de her i årene fremover. Mitt fokus rettes her mot hvordan inkluderer vi innflyttere og de unge som har vært ute og tatt utdanning inn i vår etablerte hverdag og fritid?

Tall som ble presentert i NA 21.07.19 viste til brutto tilflytning for hele Ytre Namdal, dvs. Bindal, Leka, Nærøy og Vikna i perioden 2010 til 2018 på totalt 5174 personer, men dessverre er det kun 300 igjen i distriktet av disse personene. Hvorfor dro så mange herfra igjen? Det er selvsagt mange ulike årsaker til at disse personene valgte å flytte herfra igjen, noen var her kanskje planlagt midlertidig, men dette er såpass store tall at vi bør ta det på alvor. For å lykkes med +1000 må vi huske at folk er ulike og har ulike behov og ønsker.

Alle mennesker trenger et inntektsgrunnlag, men hva skal vi gjøre på fritiden? Vi er alle 24-timers mennesker, og vi har behov for å utfolde oss – bli sett og bli inkludert. Det er ikke like vanlig lengre at naboene hilser og inviterer hverandre på kaffe for å bli kjent.

Jeg har pratet med en del voksne som har kommet flyttende til vårt distrikt og de har uttalt at det er vanskelig å komme i kontakt med folk her. Jeg tror ikke det er av vond vilje, men vi innbyggerne som har vært her lenge og har våre familier og etablerte kretser, har fylt fritiden og er kanskje fornøyde med omgangskretsene. Vi trenger kanskje en liten påminnelse om at noen kanskje trenger hjelp til å bli inkludert eller en invitasjon inn i våre aktiviteter og kretser.

De som kommer som nye tilflyttere blir ofte stående utenfor hvis man ikke selv er veldig målbevisst og oppsøkende. Endel tilflyttere finner sammen som følge av at de er tilflyttere og danner egne kretser, og enkelte har uttalt at de danner nye «storfamilier» da de bor langt borte fra sine egne familier.

Vi i Nærøysund Høyre ønsker å bidra til en aktiv integrering av nye innbyggere - både familiefolk og enslige, slik at alle skal bli tatt imot på en inkluderende og verdig måte.

Nærøysund Høyre mener at Nærøysund kommune sammen med næringslivet og den frivillige sektor skal lage en kulturkalender som presenterer alle fritidsaktiviteter i distriktet. Dette arbeidet må iverksettes straks, og det må driftes av Nærøysund kommune. Det skal være en presentasjon av alle lag og foreninger i Nærøysund kommune. Her skal det være informasjon om alt av kor, korps, idrett, turstier, fjelltopper, teaterlag, båtforeninger, sanitetsforeninger mm som finnes i kommunen. Kulturkalenderen må være elektronisk og det må i tillegg være et informativt brev som distribueres ut til alle nye innbyggere. Det er viktig å ta vare på alle aldersgrupper - både barn, ungdom, voksne og eldre har behov for fritidsaktiviteter.

Alle offentlige etater og alle arbeidsplasser må være engasjerte bidragsytere som informerer og veileder innflyttere og øvrige. Det er behov for alle som ønsker å skape og bidra til vekst i Nærøysund kommune, både i arbeidslivet og på fritiden.

Det er behov for uformelle møteplasser i form av parker med lekeapparater hvor folk kan møtes uten å måtte bli invitert inn. Vi har allerede parker og lekeplasser på Kolvereid og Rørvik, men vedlikehold og stell av mange av disse har uteblitt. Dette arbeidet må prioriteres. Det er viktig å ivareta de «grønne lungene» vi har i tettstedene, de er viktig både for utvikling av senterplassene og de sosiale lokalmiljøene. Her kan naboer møtes og bli kjent.

Nærøysund Høyre jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn for alle innbyggerne - både unge og gamle. Nærøysund kommune har plass for alle og skal utvikles til å bli en inkluderende kommune.