«Etter min mening er dette personforfølgelse av rådmannen på Leka»

Meninger

Jeg er i slekt med Solveig Slyngstad og kjenner henne svært godt. Jeg ber NA innstendig om å skille mellom personforfølgelse og saksbehandling av personalsaker fra arbeidsgiver, Leka kommune. Jeg klarer ikke å se denne nyansen. Slik det fremstår nå er NA en politisk kanal for SV og AP i en valgkamp. Helt uten at NA tar en selvstendig kritisk vurdering av bakgrunnen for lekkasjer og uttalelser fra NA sine kilder.


Uten søknad eller begrunnelse fikk Leka-rådmannen en hemmelig avtale som kan spare henne for mange hundre tusen kroner i skatt

Flertallet i kommunestyret på Leka innvilget rådmannen en hemmeligholdt tilleggsavtale, som kan gi henne en skattefordel på over 600.000 kroner, hvis hun selger sin leilighet på Tjuvholmen i Oslo innen to år.

 

Dette innlegget har ingenting med varslingssak, politikk og andre kommunale prioriteringer i Leka kommune å gjøre. Det går kun på at NA brukes og lar seg ukritisk bruke for offentlig personforfølgelse, med bilder av bosted, lønn og informasjon om rådmannens personlig formue.  

Hvorfor har ikke NA vurdert å ettergå andre kommuneansatte og kommunestyre representantene på tilsvarende måte? Det kunne bidra til gapestokk journalistikken, hvis det er det NA ønsker å identifisere seg med.

Etter min mening er dette personforfølgelse av rådmannen på Leka fra lokalavisen NA. Rett og slett en ukritisk grøftejournalistikk på agurknyhets nivå som NA, som en seriøs lokalavis, bør heve seg over. Rådmannen er også et menneske, som deg og meg....

Nyhetsmedia, også lokale aviser, har etiske retningslinjer og varsomhetsplakat å forholde seg til. Dette skal ivareta privatlivets fred og lovpålagt personvern vektet opp mot hva som er i relevant i relasjon til samfunnsinteresse.

Etter min mening har NA gått over streken og bedriver regelrett ukritisk  personforfølging.