Anders Kiær (Grong H):

Kanskje bør vi alle bli bedre på å vise at det finnes løsninger og håp for framtiden

Anders Kiær   Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

I sommer og høst har NRK og Namdalsavisa prisverdig satt fokus på unges psykiske helse.

Det å alminneliggjøre at man som ung (og også senere i livet) kan oppleve angst, depresjon og psykiske lidelser på lik linje med fysiske, er viktig.

Unge utsettes i dag for et langt større sosialt press enn noen gang tidligere. Gjennom sosiale media skapes et inntrykk av at alle er perfekte, og at alle streber etter å være perfekte. Du skal være sosial, være engasjert, ha perfekt kropp, skaffe deg en bachelor, være god i idrett eller prestere godt helst på flere områder. Når man i media for inntrykk av at kriser, som klimakrisen, neppe lar seg løse, er det ikke vanskelig å forstå at ungdommen mister motet, blir syke og gir opp.

Kanskje bør vi alle bli bedre på å vise at det finnes løsninger og håp for framtiden. Vi må langt oftere fortelle de unge at det å leve et helt vanlig liv, få seg en jobb – akseptere seg selv slik en er skapt og slik man er – ja, det er mer enn godt nok. Vi må slå sprekker i all den fasadepussingen vi alle omgir oss med.

At unge, som Sivert Moe, har mot til å stå fram å fortelle andre unge at livet kan være kjipt, og dele sin historie om angst og depresjon, er utrolig viktig for andre unge som sliter. De vil se at de ikke er alene i sin situasjon.


Forståelse

Sivert Moe har spilt inn en spesialpodkast for NA med kjendispsykolog Peder Kjøs.


Hva kan vi som lokalpolitikere gjøre? Jeg tror det ikke bare er snakk om bevilgninger og lengre åpningstider for helsepersonell som unge kan benytte seg av. Vi må i langt større grad få de unge i tale og lytte til hva de har å si – og prøve å forstå. Først da kan vi sette inn ressursene der de vil gjøre størst nytte.

Jeg vil ta initiativ til at Grong, som en liten kommune, tar kontakt med sine nabokommuner for sammen med representanter for de unge, det frivillige, skole og helse, finne løsninger for hvordan vi kan bedre det forebyggende og behandlende tilbudet for unge som sliter.