Idretten trenger anlegg og økonomi til å drifte dem!

Meninger

Tenk på den sosiale verdien av å tilhøre et godt sosialt fellesskap. Tenk hvor mye økonomi som skapes i lokalsamfunnet gjennom idrett. Tenk hvor mye helse som skapes – og uhelse som forhindres. Tenk på verdien av gleden av å drive idrett – og av å få være med. Tenk på verdien av gode voksne som bryr seg.

Idrettens samfunnsbidrag er enormt – «bare» gjennom det å drive med idrett i idrettslagene.  Overhalla idrettslag gjør som en god del andre idrettslag i Norge: eier og drifter idrettsanleggene selv. Fortsatt er det slik at mange som bor i Overhalla, tror at det er kommunen som eier og gjør vedlikehold på alle de flotte anleggene i kommunen vår. Det er det ikke – dette gjøres på dugnad i regi av Overhalla IL, og de tre andre idrettslagene vi har.

Når vi nå roper på steder å kunne levere mer idrett – og derigjennom styrker alle samfunnsbidragene – gjennom å ønske oss anlegg, kan vi ikke få økt gehør i kommunen? Overhalla idrettslag håper at det nå er slutt på at Gimlehallen blir en «salderingspost» i budsjett etter budsjett.

De fleste som bor i Overhalla kommune vet at det er et stort savn av en ny, stor og bedre hall for håndball, og andre idretter med behov for innendørsaktivitet. Gimlehallen er den eneste arenaen for aktiv idrett i kommunen som eies og driftes av Overhalla kommune – og er den desidert dårligste!

Vi ønsker oss derfor representanter i kommunestyret som vil hjelpe sitt eget lokalsamfunn med dette idrettsanlegget, og som i tillegg er enda mer opptatt av å styrke idrettens kår i kommunen. Idrettsglede for alle løses best med gode steder å være aktiv.

Dette er vårt valgkampønske til alle nye kommunepolitikere! Dersom gode aktivitetstilbud gjennom idretten er viktig for deg, oppfordrer vi deg til å stemme på de kandidatene som ønsker det samme.

Godt valg!