Derfor bør du stemme på Arbeiderpartiet i Overhalla

Meninger

Mandag 9. september håper vi at alle benytter seg av sin rett til å bestemme over hvordan vi skal ha det i våre lokalsamfunn. De siste ukene har Overhalla Arbeiderparti satt fokus på det vi mener er viktige satsningsområder i vår kommune. Våre kandidater er klare for innsats i kommunestyret og andre folkevalgte fora de kommende fire år, for å skape ny utvikling og en enda bedre kommune å bo i.

Vi ønsker å bruke kommunens penger til gode tjenester for innbyggerne, på gode og trygge arbeidsforhold for kommunens ansatte samt godt samspill med og gode vilkår for næringslivet og frivilligheten.

Dette er noen av de viktigste tiltakene vi vil arbeide for de neste årene:

 • Hurtigere og mer strukturert utbygging av Ranemsletta sentrum til bolig og næring
 • Nytt Gimle med byggestart senest 2021
 • Holde tidsplanen med bygging av nye Hunn skole og starte byggingen i 2020
 • Samlet kommunalt press mot fylkeskommunen for å få ny Ranem bru
 • Garantere heltidsstillinger i offentlig sektor til alle som ønsker det
 • Sette inn skoleressurser og aktivt motarbeide mobbing i sosiale media som skjer blant skoleungdommen
 • Komme i gang med byggetrinn 2 og 3 på helsesentertomta
 • Skolemåltid som en fast, gratis ordning, ikke et prøveprosjekt
 • Utvikle sommerjobbsentral for ungdom sammen med næringslivet
 • Ha en god og prioritert plan for vedlikehold av og forbedring av kommunale veier
 • Sørge for at frivilligsentralene i framtida har minst like gode driftsvilkår som i dag
 • Støtte og styrke frivilligheten. Idrett og kultur er bærebjelker i lokalsamfunnet og for innbyggernes gode liv i kommunen.
 • Vi må som kommune være medspiller og tilrettelegger for at industri og næringsliv kan utvikle seg videre
 • Legge til rette for at landbruket fortsatt kan drives godt og utvikle seg videre

Vi har i de siste ukene møtt svært mange overhallinger på stands og husbesøk, og vi takker for mange, gode samtaler og svært god mottakelse.

Hvis du er enig i at punktene over er viktige; stem Arbeiderpartiet, godt valg!

Med hilsen Overhalla Arbeiderparti

Morten Stene, partileder

Kai Terje Dretvik, ordførerkandidat