Idrettspolitikk i Nye Namsos

Meninger

Namsos SV vil ha en helhetlig og rettferdig idrettspolitikk i Nye Namsos kommune. Det må skje gjennom en bred prosess der anlegg og aktivitet i hele kommunen registreres. På bakgrunn av en slik registrering må det utarbeides en idrettspolitikk i kommunen med strategier og tiltak som gir barn, unge og idretts-glade i alle aldre forutsigbarhet i aktivitet og drift av anlegg. Og ikke minst en opplevelse av rettferdig fordeling av kommunale midler og tjenester i hele kommunen.

Administrasjonen har varslet en generaldebatt i kommunestyret. Namsos SV vil være en pådriver for en slik prosess.

Det er store utfordringer i det å komme inn i et omforent godt system. I nåværende Namsos kommune er det mange idrettsanlegg; noen kommunale og noen eid og drevet av idrettslag. I Nye Namsos kommune vil det bli enda flere anlegg som driftes på ulike vilkår. I den nye kommunen vil det også være et stort aktivitetsspenn med mange sterke miljøer rundt omkring. Å bygge videre på dette er en spennende utfordring. Kommunens oppgave i forhold til idrett er i stor grad å være en tilrettelegger. I mange tilfeller medfører det at kommunen også må være anleggseier/anleggsdriver. Uten kommunalt eierskap/driftsansvar hadde vi ikke hatt Oasen svømmehall. Å være tjenende for aktivitet og å koordinere og samordne tilgang til hall/anlegg vil bli en krevende oppgave for Namsos kommune.

Kommunestyret må vedta en overordnet plan som omfatter aktivitet og drift av idrettshaller/idrettsanlegg.

Ut fra denne må kommunestyre vedta tildelingskriterier til aktivitet.

Ut fra denne må det utarbeides utbyggingsplaner for søknad om tippemidler.

Namsos SV ønsker at det bærende fordelingskriteriet skal være aktivitet for barn og unge.

Namsos SV sier følgende i valgprogrammet:

  • Bygge flerbrukshall på Bangsund.
  • Sikre barn og unge rimelig tilgang til kultur- og idrettsanlegg i Namsos kommune.

Godt valg!

Kjersti Tommelstad, 1.kandidat Namsos SV

Lars Østring, 2.kandidat Namsos SV

Margreet Sloot, 3.kandidat Namsos SV

Simon Sanka Jensen, 4.kandidat Namsos SV