Livsglade sykehjem og Namsos senterparti - dere har nok ikke funnet på noe nytt

Meninger

Senterpartiet dere har altså den 14.12.17, i budsjettbehandlingen for 2018, gått inn for et forslag fra Namsos Venstre som lød som følgende:

6. Livsglad omsorg

Namsos kommunestyre ber rådmannen, innen juni 2018, utrede mulighetene for at Namsos kommunes helsehus og bo-og velferdssentra blir godkjente som livsglade institusjoner for eldre.

Hadde dere glemt det?

Dette ble faktisk enstemmig vedtatt av kommunestyret. Nå bærer vel denne saken preg av det som ofte har skjedd i de siste årene : at kommunestyret ber om utredninger innen helse- og omsorgssektoren og lite skjer.

Noe også Venstre har påpekt i kommunestyret , vi har kommet med forslag om å få fortgang i sakene som kommunestyret har bedt om, opptil flere ganger. Der står vi derimot helt alene, ingen andre partier ville støtte oss i dette. Omsorgssaken ble utsatt et havt år.

Vi i Namsos Venstre er veldig glad for at dere i Senterpartiet tar frem saken vår på nytt. Vi er fremdeles enig med oss selv i denne saken. Livsglede sykehjem og for den saks skyld også livsglede barnehager og skoler er noe Namsos burde ha.


Livsgledeheimer for alle

Namsos Sp vil prioritere å spre livsglede for eldre i hele den nye kommunen